Można odliczyć koszty poniesione przed orzeczeniem niepełnosprawności. Ważne, by podatnik miał zaświadczenie w roku, w którym chce skorzystać z preferencji – orzekł wczoraj NSA
Sprawa dotyczyła podatniczki, która, rozliczając PIT za 2011 r., chciała skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Chorowała na dysplazję stawów biodrowych. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzekł u niej lekki stopień niepełnosprawności datowany od listopada 2011 r. i stwierdził, że niepełnosprawność ta istnieje już od urodzenia.
W zeznaniu za 2011 r. chciała odliczyć wydatki poniesione na operację w kwietniu 2011 r., a więc jeszcze przed wydaniem orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność. Uważała, że bez problemu je odliczy, bo mają one związek z orzeczoną niepełnosprawnością.
Dyrektor IS w Poznaniu stwierdził, że podatniczka nie ma co myśleć o uldze, bo operacja miała miejsce jeszcze przed orzeczeniem niepełnosprawności. Z przepisów wynika, że można odliczyć tylko te wydatki, które zostały poniesione po orzeczeniu niepełnosprawności – stwierdził dyrektor, powołując się na art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7d ustawy o PIT.
Kobieta przeanalizowała treść przepisów i zauważyła, że warunek, o którym mówi dyrektor izby, z nich nie wynika. Zaskarżyła interpretację do sądu.
WSA w Poznaniu przyznał jej rację. Uznał, że z przepisów wynika tylko tyle, że podatnik musi być osobą niepełnosprawną i że w chwili, w której chce skorzystać z ulgi, musi mieć stosowne orzeczenie. W związku z tym nakazał dyrektorowi izby, by ten ocenił, czy wydatek na zabieg artroskopii jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne.
Podatniczka wygrała też przed NSA. Sąd wyjaśnił, że sama niepełnosprawność to za mało, by skorzystać z ulgi. Do tego potrzebne jest jeszcze orzeczenie ją stwierdzające.
– Przepisy wcale jednak nie mówią, że wydatek poniesiony przed wydaniem orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność nie może być odliczony – wytłumaczył sędzia Jerzy Płusa. ©?
Operacja to nie zabieg rehabilitacyjny
W tej sprawie NSA nie odniósł się do tego, czy wydatki na operacje też są objęte ulgą. Izby skarbowe stoją jednak na stanowisku, że operacje – zarówno chirurgiczne, jak i rehabilitacyjno-lecznicze – nie są zabiegami rehabilitacyjnymi. Uważają, że podatnik, który podda się operacji, może odliczyć od PIT wyłącznie wydatki za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Nie może natomiast odliczyć kosztu samej operacji (tak wynika np. interpretacji dyrektora IS w Katowicach, nr IBPBII/1/415-330/14/MCZ).
Zdarzają się jednak korzystne orzeczenia sądów administracyjnych w sprawie operacji rehabilitacyjno-leczniczych (bo co do tego, że operacja chirurgiczna nie jest objęta ulgą, sądy są zgodne). Przykładem wyrok NSA (sygn. akt II FSK 1927/09) stwierdzający, że operacja, bez której nie można by było wykonać rehabilitacji, jest zabiegiem rehabilitacyjnym.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 997/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia