„Do rządowego wykazu prac legislacyjnych nie zostały wpisane zmiany w ordynacji podatkowej. Taki projekt nie będzie procedowany” – poinformowało wczoraj Ministerstwo Finansów w mediach społecznościowych.

Tym samym w najbliższym czasie nie wejdzie w życie projekt nowelizacji, do którego DGP dotarł jako pierwszy w lipcu 2022 r. Przypomnijmy, że omówiliśmy go wtedy szerzej m.in. w artykułach „Będą zmiany w przedawnieniu, blokowaniu kont, zapłacie i zwrocie podatku” (DGP nr 132/2022) i „Zmiany w ordynacji podatkowej. Jedne korzystne, inne ryzykowne” (DGP nr 133/2022). Wówczas projekt znajdował się jeszcze na etapie konsultacji wewnętrznych.

Po niemal 12 miesiącach, w czerwcu br., poznaliśmy jego ostateczną wersję, którą opisaliśmy w artykule „Fiskus będzie brać więcej za wyjaśnianie przepisów” (DGP 118/2023). Okazało się, że resort finansów zaproponował kontrowersyjne nowości. Firmy i przedsiębiorcy musieliby płacić nawet kilka tysięcy złotych za wydanie interpretacji indywidualnej. Miałaby ona być przy tym ważna przez pięć lat, chyba że wcześniej zmieniłoby się prawo. Projektodawcy zaproponowali również, aby termin przedawnienia zobowiązania podatkowego ulegał zawieszeniu wraz z wszczęciem kontroli celno-skarbowej, co – jak zwrócili uwagę eksperci – oznaczałoby w praktyce, że kontrolowani podatnicy czekaliby wiele lat na przedawnienie. Wbrew wcześniejszym planom resortu finansów w ostatecznej wersji projektu nie było za to mowy o likwidacji art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym termin biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, jeżeli wszczęte zostaje postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Resort finansów chciał też niemal całkowicie zlikwidować kontrole podatkowe, które zostałyby zastąpione przez większą liczbę czynności sprawdzających. Fiskus zamierzał też wprowadzić przepisy, które pozwoliłyby mu dłużej blokować rachunki bankowe – przez 96 godzin zamiast przez 72 godziny. Blokowane na podstawie przepisów o Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej (STIR) miały być również rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą (z wyłączeniem rachunku rodzinnego) oraz rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej, którą założył przedsiębiorca.

Ostateczna wersja projektu nowelizacji ordynacji podatkowej znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. To wzbudzało wątpliwości co do realności planowanego na 1 lipiec 2024 r. terminu wejścia w życie zmian. Na jesieni odbędą się wybory, a parlament, który kończy kadencję, zamyka sprawy, nad którymi pracował. Niewykluczone, że dlatego resort poinformował o zakończeniu prac. ©℗