Z pytaniem wystąpiła wspólnota mieszkaniowa korzystająca ze zwolnienia w VAT ze względu na to, że jej roczne obroty nie przekraczają 150 tys. zł. Wspólnota wlicza do limitu wartość odsprzedaży mediów, którymi są obciążane lokale użytkowe. Natomiast nie uwzględnia opłat pobieranych za media dostarczane do lokali mieszkalnych.
Uważała, że postępuje prawidłowo, bo na podstawie art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i usług zwolnionych z podatku. Opłaty za media są zwolnione z VAT na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1722 ze zm.).
Do limitu 150 tys. zł włącza się transakcje związane z nieruchomościami, ale wspólnota uważała, że odsprzedaż mediów nie jest taką transakcją.
Z tym nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że opłaty dotyczące lokali mieszkalnych są związane z nieruchomościami. Przypomniał, że do limitu sprzedaży, o którym mowa, zgodnie z art. 113 nie zalicza się jedynie transakcji związanych z nieruchomościami, które mają charakter pomocniczy. Opłaty za media nie mają takiego charakteru – uznał dyrektor. Stwierdził, że transakcje pomocnicze to takie, które nie są związane z zasadniczą działalnością podatnika, a przychody z nich nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem tej działalności. Tymczasem czynności związane z utrzymaniem lokali, za które są pobierane opłaty za dostawy mediów, stanowią zasadniczy element działalności wspólnoty. Nie można więc wyłączyć ich z limitu sprzedaży.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 kwietnia 2015 r., nr IBPP2/4512-112/15/ICz