Już niedługo od zakupu pierwszego mieszkania lub domu, na rynku wtórnym, w ogóle nie będzie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast od 2024 r. przy zakupie więcej niż pięciu mieszkań w jednej inwestycji, od szóstego i kolejnego lokalu trzeba będzie zapłacić podwójny podatek zarówno VAT, jak i 6-proc. PCC.

Korzystna regulacja – zniesienie PCC przy zakupie pierwszego lokum – ma wejść w życie już po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Wynika to z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o PCC oraz niektórych innych ustaw – którą dziś przyjął Senat. Ponieważ senatorowie wprowadzili zmiany (niedotyczące ustawy podatkowej), teraz ustawa wróci do Sejmu. Posłowie mają przegłosować senackie poprawki na posiedzeniu, które rozpoczyna się 6 lipca br.

Przypomnijmy, że dziś o tym, jaki podatek płaci nabywca, decyduje to, czy kupuje on mieszkanie na rynku pierwotnym (od dewelopera), czy na rynku wtórnym (od prywatnego nabywcy). W tym pierwszym przypadku w grę wchodzi. VAT. Natomiast przy zakupie mieszkania lub domu na rynku wtórnym od osoby prywatnej nie ma tej daniny, ale kupujący musi zapłacić 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych.

Po nowelizacji zakup pierwszego mieszkania lub domu z rynku wtórnego będzie zwolniony z podatku. Bez PCC będzie można nabyć:

- prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

- prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Kupujący (osoba fizyczna) nie będzie mógł być jednak wcześniej właścicielem nieruchomości (posiadać takich praw). Wyjątek będzie dotyczyć osób, które otrzymały w spadku maksymalnie połowę mieszkania lub domu.

Z kolei przy hurtowym zakupie mieszkań, w niektórych przypadkach, będzie mógła się pojawić konieczność zapłaty obu danin – zarówno VAT, jak i PCC, i to w wysokości 6 proc.

Jakich sytuacji będzie to dotyczyć ? Jeżeli osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, np. spółka, kupi w jednej inwestycji ponad pięć mieszkań (a sprzedaż ta będzie opodatkowana VAT). Wówczas trzeba będzie zapłaci podwójny podatek od szóstego i kolejnego lokalu.

Kluczowe dla zastosowania nowych zasad będzie to, czy mieszkania będą zlokalizowane w jednej inwestycji, czyli w tym samym bloku, lub w więcej niż jednym bloku, ale gdy wszystkie będą wybudowane na tym samym gruncie.

Jeżeli, ponad pięć mieszkań będzie zakupionych w całym kraju, lub tym samym mieście, ale w różnych lokalizacjach – podwójnego podatku nie będzie.

Etap legislacyjny

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 993) – poprawki Senatu czekają na rozpatrzenie przez Sejm