Podatnik, który poniesie wydatki na organizację pogrzebu klienta banku, a potem z rachunku zmarłego zostaną mu one zwrócone, nie musi płacić podatku – potwierdził dyrektor katowickiej izby

Pytanie zadała kobieta, której ciotka zmarła w maju 2014 r. Zmarła nie miała żadnych dzieci więc to pytająca kobieta zajęła się organizacją pogrzebu i poniosła na ten cel wydatki.

Następnie jednak wystąpiła do banku o przelanie ponad 5 tys. zł, które miały pokryć poniesione przez nią koszty. Wysokość tej kwoty udokumentowała odpowiednimi fakturami VAT.