Podatnik, który poniesie wydatki na organizację pogrzebu klienta banku, a potem z rachunku zmarłego zostaną mu one zwrócone, nie musi płacić podatku – potwierdził dyrektor katowickiej izby

Pytanie zadała kobieta, której ciotka zmarła w maju 2014 r. Zmarła nie miała żadnych dzieci więc to pytająca kobieta zajęła się organizacją pogrzebu i poniosła na ten cel wydatki.

Następnie jednak wystąpiła do banku o przelanie ponad 5 tys. zł, które miały pokryć poniesione przez nią koszty. Wysokość tej kwoty udokumentowała odpowiednimi fakturami VAT.

Kobieta zapytała dyrektora katowickiej izby, czy powinna zapłacić PIT od pieniędzy wypłaconych przez bank. Sama uważała, że nie ma o tym mowy skoro zwrócono jej poniesione koszty. Nie jest to więc żadne opodatkowane przysporzenie majątkowe.

Reklama

Potwierdził do także dyrektor katowickiej izby. Przywołał art. 55 ust. 1 prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128). Z przepisu wynika, że w razie śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, albo lokaty bank powinien wypłacić osobie, która opłaci organizację pogrzebu równowartość poniesionych przez nią kosztów.

W tym celu trzeba przedstawić bankowi rachunki potwierdzające ich wysokość. Z tego wszystkiego wynika więc, że pieniądze, która otrzymała kobieta nie są jej przychodem, a zwrotem poniesionych wydatków. Nie trzeba więc od nich płacić PIT – podsumował dyrektor.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 kwietnia 2015 r. nr IBPBII/1/4511-20/15/ASz