Obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji i dokumentacji akcyzowych nie wejdzie w życie 1 lutego 2024 r. – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw, który trafił właśnie do Sejmu.

Chodzi o projekt Krajowego Systemu e-Faktur. Na ostatnim etapie prac dodano do niego art. 8, który uchyla niektóre przepisy nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 694 ze zm.).

Ustawa ta – z 30 marca 2021 r. – zakładała, że wejdzie w życie wymóg prowadzenia elektronicznie ewidencji m.in.: suszu tytoniowego, energii elektrycznej, wyrobów alkoholowych, gazowych i węglowych, podatkowych znaków akcyzy.

Termin wejścia w życie tego obowiązku był sukcesywnie przesuwany: najpierw z 2020 r. na 2022 r., a następnie – na 2023 r. Kolejny wyznaczony termin – na 1 stycznia 2024 r. – znów został przesunięty, tym razem o miesiąc, tj. na 1 lutego 2024 r.

Ale i ta data może nie zostać dotrzymana – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.

Kolejna zostanie zaproponowana w tzw. projekcie Connect+, który ma dotyczyć nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, prawa energetycznego, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Niedługo powinna zostać opublikowana nowa wersja tego projektu. Tam powinniśmy znaleźć kolejną datę obowiązkowej elektronizacji ewidencji i dokumentacji akcyzowych. Na razie przedsiębiorcy mogą je prowadzić w formie papierowej.

Przypomnijmy, że projekt Connect+ zakłada uruchomienie od 1 lutego 2024 r. Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych, do której trafiałyby ewidencje w jednolitym formacie XML. Nieoficjalnie mówi się jednak, że CEWA też może być później. Niewykluczone, że fiskus zaproponuje przedsiębiorcom 18-miesięczny okres przejściowy. ©℗

Odpowiedź MF na pytanie DGP

Uchylenie zmian dotyczących całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji akcyzowych z dniem 1 stycznia 2024 r. ma na celu stosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r. w dalszym ciągu przepisów pozwalających na prowadzenie ewidencji w postaci zarówno papierowej, jak i elektronicznej. W ten sposób podmioty będą miały pewność, że mogą stosować papierową postać ewidencji akcyzowej do momentu wydania aktu prawnego regulującego kwestię terminu wprowadzenia elektronizacji ewidencji.

Jednocześnie trwają prace nad wdrożeniem Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych w celu m.in. wprowadzenia instrumentu na rzecz cyfrowej transformacji przedsiębiorców poprzez wdrożenie jakościowej zmiany w obszarze ewidencji i innych dokumentacji akcyzowych. W celu zapewnienia przejrzystości i spójności przepisów termin elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji zostanie uregulowany w ustawie wdrażającej Centralną Ewidencję Wyrobów Akcyzowych. ©℗