Osoby z I i II grupy podatkowej będą płaciły 10-proc., a nie 15-proc. PIT od świadczeń otrzymywanych z fundacji rodzinnej. Fundatorem lub beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mógł być także wspólnik spółki, która wybrała estoński CIT.

Sejm odrzucił w ubiegłym tygodniu poprawkę Senatu, który był przeciwny wprowadzaniu zmian do uchwalonej 26 stycznia 2023 r. ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326). W związku z decyzją posłów ustawa ta zostanie skorygowana, zanim jeszcze wejdzie w życie, co zasadniczo ma nastąpić 22 maja br.

Zmiany do niej czekają już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Przypomnijmy, że co do zasady fundacja będzie zwolniona z podatku dochodowego, a więc również w zakresie szeroko rozumianych zysków kapitałowych (np. otrzymywanych dywidend).

Zwolnione z CIT będą też wkłady fundatora i darowizny innych osób oraz działalność, którą fundacja będzie mogła wykonywać na podstawie art. 5 nowej ustawy. Chodzi m.in. o najem nieruchomości, udzielanie pożyczek i zbywanie udziałów, a także działalność w zakresie gospodarki leśnej, produkcji produktów roślinnych i zwierzęcych.

Opodatkowane i to według stawki 25 proc. będą natomiast dochody z działalności niewymienionej w art. 5 ustawy.

Ponadto fundacja będzie płacić 15-proc. CIT w momencie przekazania świadczeń fundatorowi lub beneficjentom (lub likwidacji mienia).

Jeśli beneficjentami będą osoby z zerowej grupy podatkowej, to nie zapłacą one PIT. W takiej sytuacji fiskus pobierze tylko 15-proc. CIT od fundacji. Podatku (PIT) nie zapłacą więc: małżonkowie, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Jeżeli beneficjentami będą inne osoby, to zapłacą one PIT i w rezultacie fiskus dwukrotnie pobierze podatek od świadczeń: 15-proc. CIT od fundacji oraz PIT od beneficjenta. W pierwotnej ustawie postanowiono, że PIT wyniesie 15 proc., ale w ubiegłym tygodniu Sejm to zmienił. Jeżeli beneficjentami będą osoby z I i II grupy podatkowej (czyli dalsza rodzina, np. zięć, synowa, teściowie, małżonkowie rodzeństwa), to stawka PIT wyniesie 10 proc. W rezultacie od świadczeń wypłacanych takim osobom fiskus pobierze: 15-proc. CIT od fundacji oraz 10-proc. PIT od beneficjenta.

Nowelizacja sprawi też, że fundatorem lub beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mógł być również wspólnik spółki opodatkowanej estońskim CIT. Uchwalona wcześniej ustawa tego nie zakładała.

Nowelizacja przewiduje też, że:

  • z CIT nie będą zwolnione przychody fundacji z najmu i dzierżawy: przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku używanych przez beneficjenta lub fundatora w ich działalności lub przez podmioty powiązane,
  • fundacja rodzinna w organizacji będzie wstecznie opodatkowana, gdy nie zostanie zgłoszona do rejestru fundacji w ciągu sześciu miesięcy od dnia jej powstania,
  • koszty finansowania dłużnego od pożyczek udzielonych przez fundację rodzinną nie będą objęte limitem przewidzianym w art. 15c ustawy o CIT, przy czym pożyczka mogłaby być otrzymana również „pośrednio”,
  • ukryte zyski od fundacji będą opodatkowane 15-proc. CIT – tak jak świadczenia na rzecz beneficjenta lub wypłata mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej. Pożyczka udzielona przez fundację rodzinną będzie ukrytym zyskiem tylko wtedy, gdy będzie długoterminowa lub nie będzie podlegała zwrotowi.©℗

Więcej dowiesz się z książki "Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian" dostępnej w Sklepie INFOR - Reklama własna

Jak prowadzić księgowość fundacji rodzinnych – czytaj w tygodniku Rachunkowość i Audyt (dla prenumeratorów)