Wydatki na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania nie dają prawa do ulgi termomodernizacyjnej – przypomniał minister finansów w nowych objaśnieniach podatkowych z 30 marca br.

We wcześniejszej ich wersji – z 18 września 2019 r. – minister w ogóle nie poruszał tej kwestii, ale od początku funkcjonowania ulgi termomodernizacyjnej (tj. od 1 stycznia 2019 r.) przyjmowano, że zakup klimatyzatora nie uprawnia do odliczenia. Urządzenie to nie jest bowiem wymienione w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 273) zawierającym katalog wydatków, które można odjąć w ramach ulgi.

Czasami w tym zakresie pojawiają się korzystne interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ale wyłącznie ze względu na opis stanu faktycznego, który podatnicy zamieszczają we wniosku o interpretację. Twierdzą bowiem, że klimatyzator, o który pytają, ma nie tylko funkcję grzania, ale jest wręcz pompą ciepła typu powietrze-powietrze.

W takiej sytuacji dyrektor KIS potwierdza, że wydatek można odliczyć. Pompa ciepła (wraz z osprzętem) jest bowiem wprost wymieniona w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju. Przykładem takiej korzystnej wykładni jest interpretacja indywidualna z 28 marca 2023 r. (sygn. 0111-KDSB2-1.4011.48.2023.2.AZ).

Podatnicy muszą jednak pamiętać, że fiskus zawsze może zweryfikować stan faktyczny (w ramach czynności sprawdzających lub kontroli) i jeżeli stwierdzi, że zainstalowany przez podatnika klimatyzator nie jest pompą ciepła, to zakwestionuje odliczenie. W takiej sytuacji otrzymana przez podatnika interpretacja nie chroni go, bo stan faktyczny nie jest zgodny z opisanym we wniosku o interpretację.

To, że klimatyzator nie jest pompą ciepła, potwierdzają specjaliści zajmujący się sprzedażą takich urządzeń. Tłumaczą, że są to dwa różne urządzenia. Pompa ciepła jest typowym źródłem ciepła i jest podłączana do systemu ogrzewania podłogowego albo do grzejników. Natomiast klimatyzator jest nastawiony na chłodzenie, a tylko jego dodatkową funkcją jest dogrzewanie. Z reguły każdy model klimatyzatora ma taką opcję.

Dotychczas podatnicy, którzy w opisie stanu faktycznego tłumaczyli, że „klimatyzator w roli grzewczej działa identycznie jak powietrzna pompa ciepła”, otrzymywali niekorzystne interpretacje, czego przykładem jest pismo z 2 marca 2023 r. (sygn. 0111-KDSB2-1.4011.20.2023.2.MW). Uwagę dyrektora KIS przykuło stwierdzenie podatnika, że klimatyzator działa jak pompa ciepła, a nie, że jest takim właśnie urządzeniem. Z tego względu – jak stwierdził organ – nie można odliczyć wydatku na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania, ponieważ nie mieści się on w katalogu wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. ©℗