Ranking Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej został podzielony na trzy zasadnicze części. Decydowały wyniki firm oraz ich osiągnięcia, a w kategoriach indywidualnych sukcesy doradców. W tegorocznym rankingu zachowaliśmy zeszłoroczne zasady metodologii.

Największe firmy

W tej części podzielimy firmy na cztery grupy: wielką czwórkę, firmy zatrudniające co najmniej 10 osób z uprawnieniami (doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci), zatrudniające od 3 do 9 osób z uprawnieniami oraz zatrudniające od 0 do 2 osób z uprawnieniami.

Cztery kryteria

Firmy uczestniczące w rankingu zostaną ocenione według czterech kryteriów:

a) przychody od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przypadające na osobę merytoryczną, przy czym przez osobę merytoryczną rozumiemy osoby z uprawnieniami (doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci) oraz pracowników bez uprawnień, ale wykonujących pracę merytoryczną. Nie uwzględniamy praktykantów oraz personelu pomocniczego (sekretarki, asystentki itp.);

b) liczba klientów przypadająca na osobę merytoryczną;

c) przychody od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przypadające na klienta;

d) średnioroczna liczba doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów oraz pozostałych pracowników merytorycznych zajmujących się obsługą w zakresie doradztwa podatkowego, którzy nie mają uprawnień do doradztwa podatkowego.

Miejsce w rankingu

Kategorie posłużą nam do wyłonienia największych firm. Miejsce zajęte w danej kategorii oznacza liczbę przyznanych punktów (miejsce 1 oznacza 1 pkt, miejsce 2 – 2 pkt itd.). Premiujemy jednak miejsca w kategoriach przychodowych (przychody/osobę merytoryczną i przychody/klienta) i dlatego dzielimy je przez dwa (miejsce 1 oznacza zatem, że firma zdobyła 0,5 pkt, miejsce 2 oznacza, że zdobyła 1 punkt). To pozwoli firmie zająć wyższe miejsce w rankingu ze względu na niższą liczbę punktów. O miejscu w zestawieniu największych firm zadecydował bowiem łączny wynik ze wszystkich kategorii – im niższy, tym wyższe miejsce.

81 tyle firm i kancelarii zajmujących się doradztwem podatkowym wzięło udział w XVII Rankingu DGP

Przykładowo, jeśli firma A zajmuje w swojej grupie (np. wśród firm zatrudniających od 3 do 9 osób merytorycznych) pierwsze miejsce w kategoriach: przychody na osobę merytoryczną i przychody na klienta, oraz trzecie miejsce w kategorii liczba klientów oraz czwarte miejsce w kategorii średnioroczna liczba osób zatrudnionych, to przyznamy jej: po 0,5 pkt w każdej z kategorii przychodowych, 3 pkt za liczbę klientów oraz 4 pkt za liczbę zatrudnionych. W sumie firma uzyska 8 pkt.

Najlepsze firmy

W tej części wyłonimy firmy w dwóch kategoriach: sporach oraz projektach podatkowych. W kategorii spory bierzemy pod uwagę rozstrzygnięte i prawomocne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych oraz sprawy zakończone skutecznym odwołaniem do organu II instancji.

W kategorii projekty podatkowe poprosimy firmy o krótkie opisanie projektów, które firma uznaje za najbardziej wartościowe w 2022 r. Pomijamy osiągnięcia, takie jak np.: publikacje książkowe, udział w seminariach, konferencjach itp.

Zarówno spory, jak i projekty oceniła kapituła redakcyjna, składająca się z czterech osób (Katarzyny Jędrzejewskiej, szefowej działu podatki DGP, Marcina Mroziuka, szefa tygodnika Księgowość i Podatki, oraz dziennikarzy: Agnieszki Pokojskiej i Mariusza Szulca).

Członkowie kapituły starali się, aby ich wybór, choć zawsze z pewnym elementem subiektywizmu, był jednak jak najbardziej obiektywny.

Tak jak w roku poprzednim członkowie kapituły nie przyznawali punktów, lecz uzgodnili swoje wspólne stanowisko podczas obrad. Przy ocenie osiągnięć brali pod uwagę m.in. to, jakie znaczenie dla podatników ma sprawa lub projekt, czy jest unikalna na rynku, czy wymaga od doradcy zmierzenia się z nowym problemem, czy powoduje przełom np. w orzecznictwie lub nowe podejście fiskusa, czy jest ważna społecznie.

Najlepsi doradcy

Kapituła redakcyjna wyłoniła też najlepszych doradców w ośmiu dziedzinach prawa podatkowego: VAT, akcyza, PIT, CIT, ceny transferowe, międzynarodowe prawo podatkowe, podatki lokalne, spory przed sądami. O ostatecznym miejscu w tej części rankingu również zdecydowała kapituła. Jej członkowie uzgodnili swoje wspólne stanowisko.

Zestawienia dodatkowe

Podobnie jak w poprzednim roku publikujemy również zestawienia dodatkowe. Nie są to jednak kategorie rankingowe. Publikujemy dane pod różnymi względami wyłącznie w celach informacyjnych.

Przychody łączne firm biorących udział w rankingu w grupach

  2020 2021 2022
Wielka czwórka* 964,4 mln zł 1,098 mld zł 1,28 mld zł
Firmy duże 398,6 mln zł 479 mln zł 528,5 mln zł
Firmy średniej wielkości 90,8 mln zł 115,3 mln zł 118,7 mln zł
Firmy małe 7,1 mln zł 9,15 mln zł 15,2 mln zł

Zobacz fotorelację z uroczystej Gali XVII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych