Sejmowa komisja finansów publicznych zaproponowała dziś zmianę, dzięki której zrzutki internetowe będą bez podatku. Przepisy bowiem nie będą przewidywać zbiorczych limitów zwolnienia w podatku od spadków i darowizn.

Zmiana została zaproponowana podczas posiedzenia, na którym komisja finansów publicznych pracowała nad projektem innej ustawy, zwanej potocznie SLIM VAT 3 (druk sejmowy nr 3025).

Przypomnijmy, że problem z opodatkowaniem zrzutek internetowych powstał w związku z inną ustawą – deregulacyjną. Zakłada ona nie tylko podwyższenie limitów zwolnień w podatku od spadków i darowizn, ale też wprowadzenie limitów zbiorczych.

Zgodnie z art. 5 ustawy deregulacyjnej podatek byłby należny od nabycia własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w pięcioletnim okresie:

- 36 120 zł (obecnie 10 434 zł) od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
- 27 090 zł (obecnie 7878 zł) od jednej osoby lub 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
- 18 060 zł (obecnie 5308 zł) od jednej osoby lub 54 180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
Limit kwoty wolnej dla zbiorczych darowizn zaszkodziłby zbiórkom publicznym. Zebrane kwoty byłby bowiem opodatkowane, jeżeli łączne wpłaty przekroczą 54 180 zł (limit dla darowizn od osób obcych, czyli zaliczonych do III grupy podatkowej).


Wprawdzie Senat podjął uchwałę odrzucającą ustawę deregulacyjną w całość (druk sejmowy nr 3035), ale Sejm ma się na tę decyzję nie zgodzić.

Oznacza to, że ustawa weszłaby w życie w niekorzystnym dla zrzutek internetowych kształcie. Stąd propozycja zmiany zaproponowana przez komisję finansów publicznych. Nie przewiduje ona już limitów zbiorczych. Zakłada ona, podobnie jak to jest w ustawie deregulacyjnej 3,5 krotne podwyższenie limitu zwolnienia dla jednej osoby z I i II grupy podatkowej(tj. odpowiednio do 36 120 zł i 27 090 zł). W przypadku osób z III grupy podatkowej limit zwolnienia ma natomiast wynosić tylko 5733 zł na jedną osobę. Limity te będą obowiązywały w okresie pięcioletnim.