Podatnik nabywa samochody używane w celu odsprzedaży. Do ich sprzedaży podatnik najczęściej stosuje procedurę opodatkowania marży. Czy procedura ta może być stosowana również w przypadkach, gdy nabywane (np. od osób prywatnych) samochody są przed sprzedażą naprawiane przez podatnika?

W określonych przepisami sytuacjach dostawy towarów używanych mogą być opodatkowane według szczególnej procedury, zwanej procedurą opodatkowania marży. Istotą tej procedury jest opodatkowanie marży, tj. różnicy między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszonej o kwotę podatku (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT). Z przepisów nie wynika przy tym, aby naprawianie nabytych samochodów przez podatników wyłączało możliwość opodatkowywania ich dostaw (sprzedaży) z zastosowaniem procedury opodatkowania marży. Jeśli zatem spełnione są standardowe warunki stosowania procedury opodatkowania marży do dostaw towarów używanych, to dostawy (sprzedaż) naprawianych samochodów mogą być przez podatnika opodatkowane z zastosowaniem tej procedury.

Pamiętać przy tym należy, że ponoszone przez podatnika koszty naprawy samochodów nie zmniejszają kwoty marży. A zatem w omawianych przypadkach marżę (podstawę opodatkowania) stanowi różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia (pomniejszoną o kwotę podatku) bez uwzględniania ponoszenia przez podatnika kosztów naprawy sprzedawanego samochodu (zob. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 listopada 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.641.2016.3.JJ).

Należy jednak zwrócić uwagę, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczania VAT przy nabywaniu towarów i usług w związku z naprawą samochodów (zob. interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.209.2018.1.JF). Przy czym korzystanie z tego prawa nie wyłącza możliwości opodatkowywania dostaw (sprzedaży) naprawianych samochodów z zastosowaniem procedury opodatkowania marży. ©℗