W uzasadnieniu sędzia Anna Dumas odwołała się do ugruntowanej linii orzeczniczej sądu kasacyjnego, z której wynika, że serwery i centra danych nie spełniają definicji „urządzenia przemysłowego”, bo nie są wykorzystywane w tradycyjnym procesie produkcji, a służą do przechowywania danych komputerowych.