Polski przedsiębiorca nie musi potrącać zryczałtowanego podatku od wynagrodzenia wypłacanego za granicę za przechowywanie informacji w internetowej chmurze – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.

W uzasadnieniu sędzia Anna Dumas odwołała się do ugruntowanej linii orzeczniczej sądu kasacyjnego, z której wynika, że serwery i centra danych nie spełniają definicji „urządzenia przemysłowego”, bo nie są wykorzystywane w tradycyjnym procesie produkcji, a służą do przechowywania danych komputerowych.
Ponadto – zdaniem NSA – nawet gdyby spełniały taką definicję, to i tak byłoby opodatkowane wyłącznie wynagrodzenie za najem, dzierżawę lub leasing urządzenia przemysłowego. Usługa hostingu ma natomiast inny charakter i polega na przechowywaniu danych informatycznych na zagranicznym serwerze – stwierdził sąd kasacyjny.

Spór o definicje

Skarbówka konsekwentnie twierdzi inaczej – że wynagrodzenie za usługę hostingu danych jest należnością licencyjną, a zagraniczny serwer komputerowy jest urządzeniem przemysłowym.
W obu sprawach rozstrzygniętych wczoraj przez NSA chodziło o bank, który kupował od zagranicznych podmiotów m.in. usługę udostępniania powierzchni dyskowej dla swoich pracowników oraz usługę udostępniania dodatkowej powierzchni dyskowej dla użytkowników zdalnego portalu aplikacyjnego.
Bank był przekonany, że nie powinien potrącać podatku u źródła, bo wypłacane przez niego wynagrodzenie nie dotyczy żadnego ze świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że zagraniczny serwer jest urządzeniem przemysłowym, co oznacza, że bank wypłaca za granicę opodatkowaną należność licencyjną. Fiskus ocenił, że pojęcie urządzenia przemysłowego należy rozumieć maksymalnie szeroko, bo mieści ono w sobie wszelkie możliwe urządzenia stanowiące zespół urządzeń technicznych. Nie można go zawężać do urządzeń wykorzystywanych przy produkcji materialnej.

Informatyka to nie przemysł

Nie zgodził się z tym WSA w Warszawie. W obu wyrokach (sygn. akt III SA/Wa 1299/19, III SA/Wa 1456/19) wyjaśnił, że pojęcie urządzenia przemysłowego należy rozumieć jako „składnik majątku pełniącego pomocniczą funkcję w ramach procesu przemysłowego rozumianego jako ciąg działań mechanicznych lub chemicznych służących do masowej produkcji towarów”.
Sąd uznał, że serwer nie spełnia takiej definicji, a wynagrodzenie za przechowywanie na nim danych nie jest wynagrodzeniem za wynajem, dzierżawę lub leasing urządzenia przemysłowego.
Potwierdził to wczoraj NSA. Tak samo orzekł: 18 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1180/15 i II FSK 1204/15), 18 maja 2018 r. (II FSK 1394/16), 9 kwietnia 2019 r. (II FSK 1120/17), 9 lipca 2019 r. (II FSK 2852/17), 2 grudnia 2021 r. (II FSK 1061/21), 19 stycznia 2022 r. (II FSK 1273/19), 8 lutego 2022 r. (II FSK 1115/19). ©℗

orzecznictwo

Wyroki NSA z 8 marca 2023 r., sygn. akt II FSK 2089/20 i II FSK 2382/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia