Od 1 stycznia 2025 r. organy celne państw członkowskich Unii Europejskiej będą wydawać wiążące informacje o wartości celnej importowanego towaru – zakłada projekt nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Komisja planuje przyjąć go w drugiej połowie br. Na zmianach mieliby skorzystać wszyscy unijni importerzy. Możliwość pozyskania wiążącej informacji celnej miałaby bowiem zapobiec błędom w rozliczeniach importowych i przyspieszyć oraz ułatwić odprawy celne. To – jak przekonuje KE – byłoby szczególnie korzystne np. dla podmiotów dokonujących powtarzających się importów od pozaunijnych podmiotów powiązanych.
Obecnie organy celne wydają wiążące informacje taryfowe i wiążące informacje o pochodzeniu towaru. Wynika to z art. 33 rozporządzenia 952/2013 (unijnego kodeksu celnego). W jego art. 35 przewidziano również procedurę, zgodnie z którą organy celne mogą wydawać wiążące informacje w zakresie innym niż taryfa celna lub pochodzenie towaru. Są to jednak rzadkie przypadki.
Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie od 1 stycznia 2025 r. kolejnej wiążącej informacji, w której na wniosek przedsiębiorcy (składany jeszcze przed importem) byłaby określana metoda wyceny importowanego towaru oraz wartość celna. Organy celne miałyby wydawać taką wiążącą informację w siedem dni i byłaby ona ważna przez trzy lata na terenie całej UE.
W momencie importu przedsiębiorca wskazywałby na pozyskaną wiążącą informację w zgłoszeniu celnym. To przyczyniłoby się do ułatwienia i przyspieszenia odprawy celnej – przekonuje Komisja Europejska. ©℗