Od ponad sześciu lat nie zmieniły są podstawowe kwoty decydujące o wysokości opodatkowania dochodu. I na razie tak zostanie.
Wprawdzie Komisja Europejska zawiesiła Polsce procedurę nadmiernego deficytu, ale co najmniej do końca 2017 r. ma być u nas realizowany Wieloletni Plan Finansowy, a ten nie przewiduje innych limitów. W sprawie ich podwyższenia, zwłaszcza kwoty wolnej (3091 zł), wielokrotnie interweniowali posłowie. W interpelacjach wskazywali, że przy tak niskim limicie podatki płacą nawet osoby najbiedniejsze, które utrzymują się z pomocy społecznej. Ministerstwo Finansów argumentuje, że zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek np. z 556,02 zł (która przekłada się na kwotę wolną od podatku 3091 zł) do 1170,53 zł skutkowałoby zmniejszeniem wpływów do budżetu o 12,8 mld zł. Wskazuje, że podatnicy mogą korzystać z wielu ulg. Jeszcze dłużej niezmieniane były zryczałtowane koszty uzyskania przychodów i kwota decydująca o wartości nieruchomości dla celów amortyzacji.