Notariusze biją na alarm: od 1 marca muszą przesyłać skarbówce wypisy aktów notarialnych związanych nie tylko z PCC oraz z podatkiem od spadków i darowizn, lecz także z innymi podatkami.

Od kilku dni notariusze muszą przesyłać skarbówce wypisy aktów notarialnych związanych nie tylko z PCC oraz podatkiem od spadków i darowizn, lecz także z innymi podatkami, takimi jak dochodowy i VAT
Notariusze są zaskoczeni. Na forach internetowych zapowiadają, że w takim razie będą przesyłać do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) wypisy wszystkich aktów notarialnych. Nie zamierzają analizować, czy dana transakcja ma wpływ na zobowiązania podatkowe, czy nie ma. Nie chcą też ponosić odpowiedzialności za ewentualny błąd.
Problem wynika ze zmian, które weszły w życie 1 marca 2023 r. Od tego dnia notariusze muszą przesyłać elektronicznie wypisy sporządzonych przez siebie aktów notarialnych do CREWAN. Mają na to siedem dni. Dotychczas przesyłali te dokumenty do urzędów skarbowych w formie papierowej.

Co się zmieniło

– Rozszerzył się także zakres transakcji, o których notariusz musi poinformować Krajową Administrację Skarbową – mówi Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej. Wyjaśnia, że są to nie tylko czynności podlegające podatkowi od spadków i darowizn oraz podatkowi od czynności cywilnoprawnych (których notariusz jest płatnikiem), lecz także inne czynności, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego.
Ma to związek z nowym art. 84a ordynacji podatkowej.
Tym samym – jak podkreśla Szymon Kołodziej – aparat skarbowy otrzyma o wiele większy zakres informacji niż dotychczas. Rzecznik dodaje, że taka była wola ustawodawcy, a sami notariusze niewiele mieli w tej sprawie do powiedzenia.
Co to oznacza dla notariuszy? – Więcej obowiązków po sporządzeniu każdego aktu notarialnego – mówi Szymon Kołodziej. Wyjaśnia, że klienci kancelarii notarialnych tego nie odczują, bo obowiązki te notariusz wykonuje już po zakończeniu czynności, w których bierze udział klient.

Co na to MF

Okazuje się jednak, że Ministerstwo Finansów wcale nie potrzebuje wypisów wszystkich aktów notarialnych. Wiele z tych informacji ma już w swoich bazach. Mówi o tym w dzisiejszym wywiadzie dla DGP Robert Michalski, zastępca dyrektora departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej w MF (patrz niżej).
Dlatego – jak zapowiada – Ministerstwo Finansów zamierza wraz z Krajową Radą Notarialną stworzyć listę aktów notarialnych, których wypisy będą trafiały do CREWAN. Ministerstwo Finansów deklaruje, że wcale nie potrzebuje wypisów wszystkich aktów notarialnych. – Wiele danych dostajemy już z innych źródeł i nie musimy otrzymywać ich dodatkowo od notariuszy – mówi w dzisiejszej rozmowie z DGP Robert Michalski, zastępca dyrektora departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej w MF.
Dyrektor zapewnia, że notariusze będą wysyłać do KAS niewiele więcej wypisów aktów notarialnych niż dotychczas. Około 99 proc. będą to sprawy związane z PCC i podatkiem od spadków i darowizn – mówi. Przypomnijmy, że już wcześniej fiskus dostawał wiele informacji od rejentów. Zbiera je w Centralnym Rejestrze Czynności Majątkowych. Dane z tej bazy pomagają skarbówce np. wykryć, czy podatnik nie ma nieopodatkowanych dochodów, albo sprawdzić, czy właściwie został rozliczony podatek od sprzedaży nieruchomości. ©℗