Jakie są główne wady systemu ustalania składki zdrowotnej u przedsiębiorców, odkąd jej wysokość została uzależniona od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub liniowej stawki PIT?
Wymienię trzy najważniejsze. Pierwszy dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. Przypomnę, że została ona ustalona na poziomie 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i w rezultacie wyniosła 419,92 zł. Ustawodawca zatem z jednej strony postanowił, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. jest ustalona według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2021 r, ale z drugiej strony odebrał przedsiębiorcom prawo, które do tego dnia im przysługiwało - odliczenia od podatku kwoty stanowiącej 7,75 proc. wymiaru tej składki. W rezultacie, w mojej ocenie, ciężar finansowy tej składki został w całości nałożony na przedsiębiorców, ponieważ po pierwsze, została ona ustalona nieadekwatnie do dochodu, a po drugie, nie dano możliwości jej odliczenia, choćby częściowego (z wyjątkiem części podatników podatku liniowego).