W 2023 r. nie są planowane prace nad zmianami przepisów o podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Zadaliśmy je w związku z wątpliwościami, które budzą obecne przepisy. Zwróciliśmy na to uwagę w artykule „Przepisy o exit tax. Kolejne argumenty za ich zmianą” (DGP nr 11/2023).
Wskazaliśmy m.in. na niekonsekwencję ustawodawcy. W świetle bowiem interpretacji indywidualnych dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przedsiębiorca, który w majątku prywatnym ma papiery wartościowe warte ponad 4 mln zł i zaplanował przeprowadzkę do Włoch, musi zapłacić exit tax, czyli podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (interpretacja z 3 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.697. 2022.1.MR). Nie zapłaci go natomiast od kryptowalut (np. bitcoinów), nawet gdy ich wartość przekracza 4 mln zł. Nie spełniają one bowiem definicji składnika majątku w rozumieniu art. 30da ust. 3 ustawy o PIT (interpretacja z 22 grudnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.809. 2022.1.NM).
Problemem jest także podatek od rozporządzania prywatnym majątkiem (np. darowizny udziałów w polskiej spółce na rzecz zagranicznego nierezydenta). W wyrokach z 2 grudnia 2022 r. (sygn. akt II FSK 1187/20) i z 14 stycznia 2021 r. (II FSK 12/21) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w takiej sytuacji nie powinno być exit tax. Podatek od majątku prywatnego mógłby być należny co najwyżej przy zmianie rezydencji podatkowej na zagraniczną – stwierdził sąd kasacyjny.
Ponadto – jak wskazaliśmy – emigranci nie powinni natychmiast płacić exit tax od prywatnego majątku przenoszonego za granicę. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE (wyrok z 26 lutego 2019 r., C-581/17) podatek powinien być wyłącznie od realnej wartości sprzedawanych aktywów. To oznaczałoby, że fiskus nie może żądać zapłaty podatku od przenoszonych za granicę udziałów w spółce kapitałowej, jeśli emigrant jeszcze ich nie sprzedał i nie uzyskał w związku z tym przychodu. Cytowani przez nas eksperci apelują więc o zmianę przepisów w takim kierunku, aby uwzględniały one spadek wartości przenoszonych za granicę aktywów majątkowych.
Wątpliwości wobec przepisów zgłasza również Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Już w marcu 2019 r. złożyła ona skargę na polskie przepisy do Komisji Europejskiej. Nie znamy jeszcze wyniku tej skargi.
W związku z tymi kontrowersjami wystąpiliśmy z pytaniem do MF, czy i w jakim zakresie planowane są zmiany w polskich przepisach o exit tax. Z odpowiedzi wynika, że w 2023 r. na to się nie zanosi. ©℗