Wydatki na zakup sprzętu niezbędnego do wykopania waluty wirtualnej ani koszty zużywanej w tym celu energii elektrycznej nie mogą być odliczone od przychodu z jej zbycia – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.

W sprawie chodziło o kobietę, która planowała rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie „pierwotnego” pozyskiwania walut wirtualnych. Wytwarzałaby je samodzielnie przy użyciu własnych urządzeń elektronicznych (np. kart graficznych GPU i układów ASIC), a więc nie nabywałaby kryptowalut od innego podmiotu. Działalność wymagała poniesienia wydatków, m.in. zakupu sprzętu przeznaczonego do wytwarzania kryptowalut oraz opłacenia podwyższonych rachunków za energię elektryczną.
Zdaniem kobiety byłyby to wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej, które mogą być odliczone od przychodu na podstawie art. 22 ust. 14 ustawy o PIT. We wniosku o interpretację tłumaczyła, że bez zakupu odpowiedniego sprzętu oraz prądu wytwarzanie kryptowalut wybraną przez nią metodą proof of work jest niemożliwe. Takie wytwarzanie jest zaś formą ich pierwotnego nabycia, o której mówi przepis.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie dał się przekonać. Wyjaśnił, że kosztami bezpośrednio związanymi z przychodem ze zbycia waluty wirtualnej mogą być co najwyżej cena jej zakupu od innych podmiotów lub prowizje pośredników. – Wszelkie inne wydatki mają charakter pośredni i nie podlegają odliczeniu – stwierdził.
Z takim stanowiskiem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 21 lipca 2020 r. (sygn. akt I SA/Łd 285/20). Sędziowie przyznali rację kobiecie, że aby doszło do pierwotnego nabycia waluty wirtualnej, należy zakupić odpowiedni sprzęt elektroniczny i opłacać podwyższone rachunki za energię elektryczną.
– Do wytwarzania bitcoina potrzebny jest bardzo wydajny komputer, o dużej mocy obliczeniowej. Wykopywanie bitcoinów polega bowiem na wykonywaniu przez maszynę skomplikowanych obliczeń – rozwiązywaniu problemów kryptograficznych. Stąd internauci łączą moce obliczeniowe z innymi i tworzą tzw. kopalnie bitcoina – przypomniał WSA. Wskazał, że to potwierdza, iż wydatki, których dotyczył wniosek o interpretację, mogą pomniejszyć przychód. Innego zdania był jednak NSA we wczorajszym wyroku.
Sędzia Agnieszka Olesińska wyjaśniła, że pojęcie nabycia waluty wirtualnej, o którym mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o PIT, nie dotyczy jej samodzielnego wytworzenia. Zwróciła uwagę, że w wielu innych przepisach ustawy o PIT pojęcia nabycie i wytworzenie są traktowane jako odmienne. – Skoro więc przychód może być pomniejszony wyłącznie o wydatki bezpośrednio związane z nabyciem waluty wirtualnej, to nie dotyczy to kosztów związanych z jej pierwotnym wytworzeniem – orzekł NSA. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 28 lutego 2023 r., sygn. akt II FSK 2010/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia