W tym roku organizacjom pożytku publicznego podatnicy PIT mogą przekazać nie 1 proc. daniny, ale aż 1,5 proc. To wynik zeszłorocznych zmian.

W związku z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i obniżeniem z 17 proc. do 12 proc. dolnej stawki skali podatkowej powstały obawy, że OPP stracą wpływy z daniny (dotychczas co roku otrzymywały one ponad 1 mld zł). Chociaż początkowo planowano wprowadzenie mechanizmu rekompensat, ostatecznie parlamentarzyści zadecydowali o zastosowaniu innego rozwiązania, czyli możliwości przekazywania 1,5 proc. PIT.
Wniosek o przekazanie części podatku jest zawarty w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że podatnik wpisze numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, którą chce przekazać. Nie może ona przekraczać 1,5 proc. podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół), ale może być mniejsza. Datek można przekazać na konkretny cel, określając go w przewidzianej do tego rubryce.
W przypadku podatników, którzy korzystają z usługi Twój e-PIT (na stronie www.podatki.gov.pl ), w przygotowanym przez skarbówkę zeznaniu automatycznie jest wpisana OPP, której podatnik przekazał 1 proc. swojego podatku w poprzednim roku (o ile organizacja znajduje się nadal w odpowiednim wykazie). Jeżeli wówczas został wskazany szczegółowy cel, to on również zostanie wpisany w przygotowanym zeznaniu. Oczywiście można to zmienić i wybrać inną OPP i inny cel szczegółowy.
O przekazanie 1,5 proc. PIT nie muszą też się martwić emeryci i renciści, którzy nie mają obowiązku złożenia zeznania podatkowego (dostają roczne rozliczenie PIT-40A i nie korzystają z ulg). Organ podatkowy przekaże część podatku na rzecz OPP wskazanej we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2021 r. Nadal jednak taki emeryt lub rencista mogą złożyć PIT-OP w terminie do 2 maja br. (30 kwietnia przypada w sobotę) i wpisać inne dane niż poprzednio.
Przypomnijmy, że to naczelnicy urzędów skarbowych przekażą środki z 1,5 proc., jeżeli podatnicy złożą zeznanie w ustawowym terminie albo jeżeli dyspozycja przekazania części podatku znalazła się w korekcie dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla rozliczenia. Warunkiem przelania pieniędzy do OPP jest też zapłata podatku należnego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od terminu złożenia zeznania podatkowego.
O terminowe przekazanie zeznania nie muszą się martwić rozliczający się na drukach PIT-37 i PIT-38. Jeżeli nie zaakceptują sporządzonych rozliczeń ani nie złożą samodzielnie PIT, zeznanie przygotowane przez skarbówkę w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie wysłane z upływem ustawowego terminu (w tym roku jest to 2 maja).
Trochę inaczej jest w przypadku rozliczonych przez skarbówkę PIT-28 i PIT-36, które są sporządzane tylko dla podatników niebędących przedsiębiorcami (np. tych, którzy rozliczają najem prywatny). Warto pamiętać, że w tym przypadku nie zadziała zasada automatycznej wysyłki. Wypełniony formularz trzeba zaakceptować albo złożyć zeznanie samodzielnie. Jeżeli podatnik nie zrobi tego w terminie, nie będzie mógł przekazać 1,5 proc. PIT.