Pytanie zadała kobieta, która razem z mężem wydzierżawiała nieruchomość. Małżonkowie ustalili, że podatek od przychodów z dzierżawy będzie rozliczał mąż, według zryczałtowanej stawki 8,5 proc. We wrześniu 2014 r. jednak mężczyzna zmarł. Dwa dni później dzierżawca wpłacił na wspólne konto małżonków czynsz za pierwszą połowę roku. W związku z tym wdowa wpłaciła na rachunek urzędu skarbowego prawie 3 tys. zł należnego podatku. Następnie złożyła oświadczenie, że będzie rozliczać się ryczałtem z przychodów z dzierżawy i w styczniu 2015 r. złożyła pierwsze roczne zeznanie PIT-28.
Przed śmiercią mąż zarobił na dzierżawie prawie 80 tys. zł. Z tego tytułu sam zapłacił 7 tys. zł należnego PIT, a resztę – po jego śmierci – wpłaciła już jego żona. Kobieta uważała, że w takim razie PIT został w całości uregulowany i powinna tylko złożyć w urzędzie odpowiednie wyjaśnienia.
Innego zdania był dyrektor katowickiej izby. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 104 ordynacji podatkowej w razie śmierci podatnika spadkobiercy muszą czekać na informację od naczelnika urzędu skarbowego o wysokości dochodu lub przychodu zmarłego, kwocie wpłaconych zaliczek na podatek oraz daniny do zapłacenia (bądź nadpłaty). Od tej chwili mają 30 dni na powiadomienie fiskusa o wysokości ewentualnych ulg bądź odliczeń, które przysługiwały zmarłemu. Następnie urząd doręcza decyzję o zakresie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy lub określa wysokość nadpłaty albo zwrotu podatku.
To oznacza, że kobieta nie powinna była wpłacać wcześniej za męża podatku od przychodów z dzierżawy. Powinna to była zrobić w ciągu 14 dni od doręczenia jej decyzji naczelnika urzędu – stwierdził dyrektor izby. Dodał, że nie powinna też była składać PIT-28 za męża, bo podatnik musi własnoręcznym podpisem potwierdzić dane w zeznaniu. Nie można więc złożyć zeznania w imieniu zmarłego. Termin na złożenie PIT-28 do 31 stycznia następnego roku nie ma więc zastosowania do zapłaty podatku przez spadkobierców. Ich obowiązuje termin 14 dni od doręczenia im decyzji naczelnika urzędu.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 13 kwietnia 2015 r. nr IBPBII/2/4511-53/15/ŁCz