Posłowie najprawdopodobniej odrzucą weto Senatu w sprawie ustawy deregulacyjnej. A równolegle przystąpią do naprawienia przepisów o internetowych zrzutkach

Taki scenariusz przedstawił w rozmowie z DGP poseł dr Bartłomiej Wróblewski (PiS), przewodniczący sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji, która przygotowała ustawę deregulacyjną.
Dzięki temu – jak podkreślił – nie będzie przeszkód, by już 1 lipca br. wzrosła kwota wolna od podatku dla spadków i darowizn otrzymanych od jednej osoby.

Co w ustawie

Przypomnijmy, że uchwalona przez Sejm 26 stycznia br. ustawa deregulacyjna (ta, którą następnie zajął się Senat) zakłada dwie istotne zmiany w zakresie podatku od spadków i darowizn.
Jedna to 3,5-krotnie podwyższenie kwoty wolnej od podatku przy darowiznach i spadkach od jednej osoby. Podatek byłby więc należny od nabycia własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w pięcioletnim okresie:
 • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
 • 18 060 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
Druga zmiana polega na wprowadzeniu limitów dla darowizn otrzymanych od wielu osób. Dzisiaj takich ograniczeń nie ma. Podatek byłby więc należny od nabycia własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w pięcioletnim okresie:
 • 108 360 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 81 270 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
 • 54 180 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej

Co zrobi Sejm

Senat odrzucił w całości ustawę deregulacyjną, a jego uchwała w tym zakresie została już skierowana do rozpatrzenia przez sejmową komisji nadzwyczajną ds. deregulacji.
Jej przewodniczący nie ma wątpliwości, że zarekomenduje ona odrzucenie weta Senatu. Decyzję Sejmu poznamy już na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się 7 marca. Poseł Wróblewski przewiduje, że posłowie zagłosują zgodnie ze wskazaniem komisji.

Co ze zrzutkami

Zaraz też – jak mówi poseł – mają rozpocząć się prace nad zmianami, które spowodują, że zrzutki internetowe nadal, tak jak obecnie, nie będą opodatkowane. Byłoby to spełnienie obietnicy premiera Mateusza Morawieckiego złożonej po naszym artykule „Sejm uderzył podatkiem w zbiórki publiczne” (DGP nr 22/2023).
Problem może zostać rozwiązany przy okazji prac nad inną nowelizacją podatkową, zwaną SLIM VAT 3, która jest już w Sejmie.
Bartłomiej Wróblewski uważa, że korekty można dokonać na dwa sposoby. Jego zdaniem można wrócić do pierwotnego brzmienia art. 5 ustawy deregulacyjnej, czyli tego, które zakładało wyłącznie podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla spadków i darowizn otrzymanych od jednej osoby.
Przypomnijmy, że limity zbiorcze zostały wprowadzone w styczniu w ostatnim momencie sejmowych prac nad ustawą deregulacyjną. Zrobiono to – jak mówił w Senacie poseł Wróblewski – na prośbę Ministerstwa Finansów, które obawiało się, że podwyższenie limitów dla jednej osoby przyczyni się do prania pieniędzy.
Przewodniczący komisji nie ma aż takich obaw. Jego zdaniem, gdyby jednak limity zbiorcze okazały się konieczne, to równolegle można byłoby wprowadzić dodatkowy przepis, który wyłączałby z opodatkowania zbiórki publiczne. Byłby to drugi sposób rozwiązania problemu.

Prace w Senacie

Senat zdecydował całkowicie odrzucić ustawę deregulacyjną, bo podzielił zdanie tych senatorów, którzy w trakcie prac nad nią określali ją mianem bubla.
Ustawa zakłada jednak również korzystne zmiany dla obywateli i przedsiębiorców. Chodzi nie tylko o podwyższenie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn, lecz także m.in.:
 • podniesienie progu dochodowego dla prowadzenia działalności nierejestrowanej – z 50 proc. do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (przy spełnieniu warunku niewykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy),
 • wprowadzenie możliwości występowania przez rzecznika małych i średnich firm w postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których stroną postępowania jest przedsiębiorca.
Największe kontrowersje wzbudziły natomiast:
 • wspomniane już limity podatkowe dla zbiorowych darowizn,
 • zwolnienie osób posiadających pozwolenie na broń w celach łowieckich z obowiązku przedstawiania co pięć lat policji orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,
 • wprowadzenie obowiązku zapewnienia minimalnej liczby miejsc parkingowych przy inwestycjach mieszkaniowych. ©℗

Rozlicz swój PIT już dziś.

Etap legislacyjny
Ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (druk sejmowy nr 2628) – wróciła do Sejmu