Zatrudniający odliczy wydatki na utrzymanie gabinetu masażu oraz na zakup usług fizjoterapii dla podwładnych, natomiast nie dla samego siebie – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka z branży informatycznej, która – jak wyjaśniła – chce zadbać o zdrowie swoich pracowników. Informatycy spędzają bowiem długie godziny przed komputerem, przez co są szczególnie narażeni na choroby kręgosłupa – tłumaczyła.
Urządziła więc w swojej siedzibie gabinet fizjoterapeutyczny, w którym pracownicy mogą skorzystać z masażu. Chciała uzyskać potwierdzenie, że może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na wynagrodzenie fizjoterapeuty (masażysty), zakup materiałów do gabinetu masażu oraz bieżące koszty utrzymania gabinetu.
Zastrzegła, że usługi są dostępne dla wszystkich pracowników, ona sama nie monitoruje, którzy z nich skorzystali z usług i czy w ogóle.
Tłumaczyła natomiast, że pracownik utrzymujący dobrą kondycję fizyczną jest bardziej wydajny, popełnia mniej błędów, jest potencjalnie mniej konfliktowy i ma lepszy kontakt z zespołem.
Sądziła więc, że może zaliczyć ponoszone wydatki do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i że są to koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Dodała, że art. 16 ustawy o CIT nie zabrania ich odliczenia.
Dyrektor KIS uznał jej stanowisko za prawidłowe. Stwierdził, że wydatki na zakup usług fizjoterapeuty (masażysty) oraz wyposażenie i utrzymanie gabinetu masażu należy zaliczyć do tzw. pośrednich kosztów uzyskania przychodu. Są to bowiem wydatki związane z całokształtem działalności podatnika, które nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami.
Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia uważa się dzień zaksięgowania ich na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu.
Fiskus nie zgadza się natomiast, aby przedsiębiorca odliczał wydatki na usługi fizjoterapeuty (masażysty) dla siebie samego.
Przykładem jest interpretacja z 6 października 2021 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.493. 2021.1.JŁ). Wystąpiła o nią kobieta, która prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Tłumaczyła, że ból kręgosłupa (spowodowany zwyrodnieniem) przeszkadza jej w prowadzeniu firmy i dlatego chce wykupić sobie sesje fizjoterapeutyczne.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wydatków osobistych podatnika. Podstawowym celem poniesienia takich wydatków jest bowiem poprawa stanu zdrowia bądź jakości życia podatnika, a nie osiągnięcie przychodu. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 lutego 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.870.2022.2.ZK