Od 1 stycznia 2024 r. dostawcy usług płatniczych, czyli m.in. banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, będą musieli prowadzić kwartalne ewidencje, w których znajdą się najważniejsze informacje o odbiorcach transgranicznych przelewów.
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który został już przyjęty przez rząd, a teraz trafi do Sejmu. Nowe przepisy mają pomóc fiskusowi w zwalczaniu podatkowych oszustw w międzynarodowym handlu elektronicznym.