Przychód spółdzielni mieszkaniowej z najmu piwnic oraz pomieszczeń po zlikwidowanych zsypach na cele związane z działalnością gospodarczą najemcy jest opodatkowany – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spółdzielnia, która o to spytała, sądziła, że przychód ten jest zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. W przepisie tym mowa jest o przychodach z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części, w jakiej zostały one przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.
Spółdzielnia uważała, że piwnice i pomieszczenia po zsypach mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych. Argumentowała, że pojęcie to obejmuje nie tylko lokale mieszkalne, ale też pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku oraz znajdujące się poza nim. Ważne, żeby były one niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań i ułatwiały dostęp do budynku – tłumaczyła.
Uważała, że spełniony jest też drugi warunek, bo – jak tłumaczyła – przychód z najmu jest przeznaczany na pokrycie kosztów utrzymania budynku.
Dyrektor KIS był innego zdania. Wyjaśnił, że zasobami mieszkaniowymi są m.in. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigami osobowymi i towarowymi, aparatami do wymiany ciepła, kotłowniami, klatkami schodowymi, strychami, piwnicami, komórkami i garażami. Potwierdził, że przychody z wymienionych przez niego budynków i pomieszczeń (np. opłaty, czynsze) i sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Nie ma jednak o tym mowy, gdy części budynków mieszkalnych są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej najemców – wynika z interpretacji. W takiej sytuacji bowiem – zdaniem organu – umowa najmu (z przedsiębiorcą) nie służy mieszkańcom spółdzielni i nie jest niezbędna do prawidłowego korzystania przez nich z zasobów mieszkaniowych.
Czynsz z takiego najmu nie jest więc przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – stwierdził dyrektor KIS.
Przypomnijmy, że podobny problem dotyczy najmu dachów budynków mieszkalnych przez firmy telekomunikacyjne oraz elewacji pod reklamy. Fiskus jest zdania, że w takiej sytuacji dachy i elewacje są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej prowadzonej przez najemcę i zwolnienie z CIT nie przysługuje. Co prawda w tych sprawach zapadły już korzystne dla podatników wyroki, ale skarbówka nie zmienia zdania. Pisaliśmy o tym w artykule „Spór o podatek sięgnął… dachów” (DGP nr 231/2022). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 lutego 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.256.2022.2.MR1