Opłaty za podyplomowe studia menedżerskie mogą być kosztem uzyskania przychodu dla osoby, która prowadzi działalność handlową. Podatnik musi jednak umieć udowodnić związek między poniesionym wydatkiem a osiąganiem przychodów lub zabezpieczeniem ich źródła – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to mężczyzna, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej handluje wyrobami z drewna. W październiku 2022 r. rozpoczął podyplomowe studia menedżerskie (MBA). Wpłacił: wpisowe, opłatę rekrutacyjną i pierwszą ratę czesnego. Zapłacił też za indywidualny tok nauczania oraz świadectwo w języku angielskim. Poniósł również wydatki na pomoce dydaktyczne, takie jak fachowa literatura, czasopisma, oraz płacił za usługi ksero.

Chciał uzyskać potwierdzenie, że wszystkie te wydatki może odliczyć od przychodu. Argumentował, że studia pomogą mu w zarządzaniu pracownikami, co wpłynie pozytywnie na wydajność pracy, zaangażowanie personelu oraz jakość produktów. Dodał, że liczy też na wzrost własnych umiejętności negocjacji, co pozwoli mu zyskać nowych klientów.

Wskazał, że wydatki na studia podyplomowe nie zostały wymienione w katalogu tych, których nie można odliczać (art. 23 ustawy o PIT). Sam natomiast – jak wyjaśnił – jest z wykształcenia informatykiem, biznes handlowy przejął z powodu nagłej choroby ojca, nie mając żadnego przygotowania w tym zakresie.

Fiskus nie zgadza się na zaliczanie do kosztów wydatków poniesionych na studia przed założeniem biznesu

Dyrektor KIS potwierdził możliwość odliczeń. Uznał, że choć trudno przypisać opłaty związane z nauką na studiach podyplomowych MBA (Master of Business Administration) do konkretnych przychodów, to mogą one stanowić koszt jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane.

Zaznaczył jednak, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami (ich zachowaniem lub zabezpieczeniem). Istotne jest – wyjaśnił – aby wydatek był związany ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzonej działalności gospodarczej i miał związek z tą działalnością. Nie może służyć tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy, bo wtedy jest to co do zasady wydatek osobisty.

Na potwierdzenie przywołał wyrok z 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3499/16), w którym Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że nawet jeżeli dany wydatek nie jest wymieniony w art. 23 ustawy o PIT, nie można z góry założyć, że podlega on odliczeniu.

Także pielęgniarz…

Równie korzystne dla podatników stanowisko fiskus zajmował już wcześniej. W interpretacji z 5 października 2020 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011. 540.2020.2.KR) zgodził się, że pielęgniarz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (indywidualną praktykę) odliczy opłaty za niestacjonarne studia magisterskie na kierunku lekarskim. Zyska dzięki temu prawo do wypisywania recept i kierowania na badania diagnostyczne, co rozszerzy jego działalność i pomoże zwiększyć przychody.

…i adwokat

Z kolei w interpretacji z 8 grudnia 2017 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.377 .2017.1.IF) dyrektor KIS potwierdził, że opłaty za magisterskie studia psychologiczne mogą być kosztem dla adwokata, który zajmuje się sprawami rodzinnymi (takimi jak rozwody, alimenty), ponieważ pomogą poprawić jakość usług.

Ale nie przed

Fiskus nie zgadza się natomiast na zaliczanie do kosztów wydatków poniesionych na studia przed założeniem działalności gospodarczej. Twierdzi, że w takiej sytuacji mają one charakter typowo osobisty.

Dlatego w interpretacji z 13 lipca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.331. 2018.2.AM) odmówił prawa do kosztów menedżerowi, który założył firmę w trakcie studiów podyplomowych MBA. Stwierdził, że „wydatki na studia podyplomowe MBA, które zostały poniesione przez wnioskodawcę przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie były w żaden sposób związane ze źródłem przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Podobne stanowisko zajął w interpretacji z 12 października 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011. 426. 2018.2.MM). Nie zgodził się w niej na odliczenie kosztów studiów na kierunku geologii naftowej, poniesionych przed założeniem firmy. Nie przekonał go argument, że podatnik został dzięki nim cenionym specjalistą i świadczy usługi polegające na wykonywaniu badań geologicznych w celu poszukiwania złóż ropy i gazu. ©℗

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 stycznia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.993.2022.2.ID