Obowiązujący od początku 2023 r. wzór PIT-2 został znacznie rozbudowany w porównaniu z poprzednią wersją i obecnie obejmuje kilka wniosków i oświadczeń. Ponadto obok dotychczasowego pouczenia o odpowiedzialności karnoskarbowej w formularzu pojawiła się informacja o grożącej odpowiedzialności karnej. Czy mógłby pan wyjaśnić, jakie to ma znaczenie dla osób, które składają PIT-2 płatnikom?
Podatnik składający formularz PIT-2 może podlegać dwóm odrębnym rodzajom odpowiedzialności związanej z przedstawieniem nieprawidłowych oświadczeń/wniosków dotyczących obliczania miesięcznych zaliczek na PIT, czyli odpowiedzialności karnej skarbowej oraz odpowiedzialności karnej.