Chodzi o status przedsiębiorcy, który może się zmienić, gdy inwestycja trwa kilka lat. W tym czasie firma może stać się z małego przedsiębiorcy średnim, a ze średniego - dużym. Z reguły temu właśnie przyświeca cel inwestowania - by rosnąć w siłę, a nie zwijać skrzydła.
Dlatego optymistycznie brzmi zapewnienie resortu rozwoju i technologii, że „wielkość pomocy publicznej ustalana jest na dzień wydania decyzji o wsparciu, co oznacza, że zmiana statusu przedsiębiorcy w trakcie inwestycji nie wpływa na wielkość przysługującej mu pomocy publicznej. W tym przypadku liczy się status przedsiębiorcy w dniu wydania decyzji o wsparciu”.