Chodzi o pomoc publiczną na podstawie decyzji o wsparciu wydanej zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1752 ze zm.). Inwestorzy korzystają ze zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT i art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT. Od kilku lat trwają spory o to, jak zastosować to zwolnienie w sytuacji, gdy podatnik rozbudowuje istniejący zakład.
W najnowszym wyroku - z 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II FSK 1432/20) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił interpretację dyrektora KIS, który twierdził, że zwolnienie podatkowe obejmuje jedynie dochody uzyskane w związku z realizacją nowej inwestycji. Sąd orzekł, że zwolniony z podatku jest cały dochód z działalności wskazanej w decyzji o wsparciu - do wysokości limitu przyznanej pomocy publicznej.