To korzystna wykładnia, bo pozwala odjąć od podstawy opodatkowania dodatkowo 100 proc. kwoty kosztów nabycia oprzyrządowania i materiałów oraz 200 proc. kosztów wynagrodzeń pracowników pracujących przy wytworzeniu oprzyrządowania. Natomiast wprowadzona 1 stycznia 2022 r. ulga na prototyp (art. 18ea ustawy o CIT) daje prawo do odliczenia dodatkowo tylko 30 proc. kosztów produkcji próbnej nowego produktu oraz wprowadzenia go na rynek.
O tę interpretację wystąpił producent maszyn i urządzeń dla branży górniczej. Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową, by poszerzyć i ulepszyć ofertę dla klientów. Chciała uzyskać potwierdzenie, że koszty nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie oprzyrządowania do wytworzenia prototypu oraz przeprowadzenia jego badań stanowiskowych może rozliczać w ramach ulgi B+R na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o CIT.