Podatek akcyzowy należy zapłacić, nawet gdy samochód nabyty w innym kraju Unii Europejskiej okazał się skradziony i z tego powodu został ostatecznie zarekwirowany nowemu właścicielowi – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o mężczyzna, który zainteresował się ogłoszeniem o sprzedaży auta zamieszczonym na jednej z niemieckich stron internetowych. Po kontakcie ze sprzedającym postanowił sfinalizować transakcję. Na miejscu – jak twierdził – upewnił się za pomocą wszystkich dostępnych środków o legalności pochodzenia samochodu.

Po powrocie do Polski wykonał badania techniczne auta, a następnie udał się do wydziału komunikacji, by je zarejestrować. Złożył też online deklarację podatkową AKC-US i zapłacił podatek.

Po otrzymaniu deklaracji urząd skarbowy poprosił o przesłanie dodatkowych dokumentów, np. faktury, umowy kupna, dokumentu rejestracyjnego i zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. Zanim mężczyzna odpowiedział na tę prośbę, po auto przyjechał w asyście policji jego poprzedni właściciel. Okazało się, że samochód był skradziony w Niemczech, więc polska policja go zarekwirowała.Mężczyzna uważał, że w związku z zaistniałą sytuacją, do której – jak przekonywał – w żaden sposób się nie przyczynił, nie musi płacić podatku akcyzowego. Powinien więc go odzyskać.

Innego zdania był dyrektor KIS. Wyjaśnił, że danina jest należna. Przypomniał, że zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania jest nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Polski. Z kolei z art. 2 ust. 1 pkt 9 wynika, że nabyciem wewnątrzwspólnotowym jest przemieszczenie takiego auta z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Skoro więc doszło do przemieszczenia samochodu na terytorium Polski, to powstał obowiązek podatkowy, a w ślad za tym zobowiązanie podatkowe na podstawie odpowiednio art. 101 ust. 2 i art. 106 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy – wyjaśnił organ.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 stycznia 2023 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.255.2022.1.JS