Chodziło o przedsiębiorcę mającego status pośredniczącego podmiotu tytoniowego, który zajmuje się sprzedażą suszu tytoniowego w Polsce i za granicą. Wyjaśnił on, że w niektórych transakcjach wywozem suszu zajmie się unijny kontrahent.

Uważał jednak, że nie ma to znaczenia, bo niezależnie od tego, czy wywozem suszu tytoniowego zajmie się on sam, czy unijny nabywca, to taka transakcja spełni definicję wewnątrzwspólnotowej dostawy w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym. W świetle tego przepisu chodzi o przemieszczanie wyrobów akcyzowych (lub samochodów osobowych) z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.