Jeżeli susz tytoniowy wywiezie poza terytorium Polski jego nabywca, a nie sprzedawca, to wewnątrzwspólnotowa dostawa powinna zostać opodatkowana akcyzą – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o przedsiębiorcę mającego status pośredniczącego podmiotu tytoniowego, który zajmuje się sprzedażą suszu tytoniowego w Polsce i za granicą. Wyjaśnił on, że w niektórych transakcjach wywozem suszu zajmie się unijny kontrahent.

Uważał jednak, że nie ma to znaczenia, bo niezależnie od tego, czy wywozem suszu tytoniowego zajmie się on sam, czy unijny nabywca, to taka transakcja spełni definicję wewnątrzwspólnotowej dostawy w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym. W świetle tego przepisu chodzi o przemieszczanie wyrobów akcyzowych (lub samochodów osobowych) z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

Przedsiębiorca uznał więc, że niezależnie od tego, kto zajmie się przewozem, susz nie będzie opodatkowany, bo akcyzę można by pobrać wyłącznie w związku z transakcjami wymienionymi w art. 9b ust. 1 ustawy. W tym katalogu nie ma mowy o wewnątrzwspólnotowej dostawie – wskazywał.

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż pośredniczący podmiot tytoniowy lub podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużyje nabyty towar do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich. Przepis ten przewiduje zarazem wyłączenia z opodatkowania np. sprzedaży przez pośredniczący podmiot tytoniowy, który jednocześnie dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego.

Nie trzeba więc płacić akcyzy, jeśli sprzedaż zostanie połączona z jednoczesną dostawą wewnątrzwspólnotową, która będzie dokonywana przez sprzedającego lub na jego zlecenie.

Jeśli natomiast przemieszczeniem do innego państwa unijnego zajmie się nabywca, to taka transakcja nie będzie wyłączona z opodatkowania. Dostawą nie zajmie się bowiem pośredniczący podmiot tytoniowy – wyjaśnił dyrektor KIS.

W skardze do sądu przedsiębiorca nadal twierdził, że opodatkowanie nie powinno zależeć od tego, kto wywozi susz za granicę, bo ustawowa definicja wewnątrzwspólnotowej dostawy nie wskazuje, kto powinien dokonać wywozu. Liczy się to, że susz opuścił Polskę

WSA w Rzeszowie podzielił to stanowisko (sygn. akt I SA/Rz 677/18). Orzekł, że rozróżnienie, którego dokonał dyrektor KIS, nie wynika z przepisów. W obu przypadkach dojdzie do przemieszczenia na terytorium innego kraju UE, a więc do wewnątrzwspólnotowej dostawy w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Sprzedawca musi jedynie ustalić, czy sprzedaje susz tytoniowy uprawnionemu podmiotowi i wykazać, że wraz ze sprzedażą dochodzi jednocześnie do wewnątrzwspólnotowej dostawy. Powinien więc dysponować dokumentami, które to potwierdzą – podkreślił WSA.

Wyrok ten uchylił NSA. Orzekł, że wyłączenie z opodatkowania akcyzą nie dotyczy sytuacji, gdy wywozem suszu poza terytorium Polski zajmuje się jego nabywca. Jak uzasadniła sędzia Izabella Janson, wykładnia przyjęta przez rzeszowski WSA była zbyt szeroka, a rację w tym sporze miał dyrektor KIS. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 20 stycznia 2023 r., sygn. akt I GSK 388/19 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia