Ulga na zdobywanie nowych rynków zbytu nie przysługuje, gdy podatnik handluje produktami pod własną nazwą lub znakiem towarowym, ale wytworzonymi przez inne podmioty – twierdzi dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która zleca zaprojektowanie i wytworzenie środków ochrony indywidualnej i wprowadza te produkty do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Chciała się upewnić, że będzie mogła skorzystać z ulgi na ekspansję, czyli odliczyć po raz drugi niektóre wydatki (maksymalnie 1 mln zł rocznie).
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przypomniał, że z ulgi na ekspansję, o której mowa w art. 18eb ustawy o CIT, mogą korzystać podatnicy, którzy wytworzyli produkty w ramach własnej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 18eb ust. 2 ustawy o CIT przez „produkty” rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.
Ponieważ spółka nie wykonuje działalności produkcyjnej, tylko zajmuje się działalnością handlową lub dystrybucyjną, nie będzie mogła skorzystać z preferencji – stwierdził organ.
Tak samo dyrektor KIS stwierdził w interpretacji z 29 września 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.241.2022.1.IZ).
Produkcją jego zdaniem nie jest też kompletowanie elementów zestawu wytworzonych przez inne podmioty (dostawców). Takie stanowisko dyrektor KIS zajął w interpretacji z 30 września 2022 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.433.2022.1.AR). Uzasadnił to tym, że spółka nie wytwarza produktu, lecz nabywa gotowe już elementy, które tylko kompletuje (w zestawy), pakuje w opakowania i sprzedaje kontrahentom. Nie prowadzi więc działalności produkcyjnej, tylko handlową.©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 stycznia 2023 r., sygn.0114-KDIP2-1.4010.269.2022.1.KW