Spytała o to spółka, która zleca zaprojektowanie i wytworzenie środków ochrony indywidualnej i wprowadza te produkty do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Chciała się upewnić, że będzie mogła skorzystać z ulgi na ekspansję, czyli odliczyć po raz drugi niektóre wydatki (maksymalnie 1 mln zł rocznie).
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przypomniał, że z ulgi na ekspansję, o której mowa w art. 18eb ustawy o CIT, mogą korzystać podatnicy, którzy wytworzyli produkty w ramach własnej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 18eb ust. 2 ustawy o CIT przez „produkty” rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.