Wśród wprowadzanych zmian znajdują się m.in.:
• rozszerzenie stosowania systemu EMCS przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
• zmiana papierowego dokumentu UDT na jego elektroniczny odpowiednik e-SAD,
• wymóg rejestracji jako uprawniony wysyłający i uprawniony odbiorca w celu wysyłania i otrzymywania poszczególnych wyrobów akcyzowych, oraz