Mężczyzna prowadzący firmę w domu należącym do majątku wspólnego nie rozlicza akcyzy, jeśli korzysta z energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną kupioną przez żonę – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca, który kupił z żoną dom jednorodzinny w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej. Na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 5,53 kW. Faktury na wykonanie instalacji oraz przyłączenie do sieci zostały wystawione na żonę (która nie prowadzi firmy).
Mężczyzna chce wprowadzić dom do ewidencji środków trwałych i wykorzystać jego część na potrzeby działalności gospodarczej. Wyjaśnił, że wytworzony przez instalację prąd będzie wykorzystywany na potrzeby gospodarstwa domowego, ale nie można też wykluczyć użytku firmowego, np. do ładowania laptopa czy zagotowania wody na kawę dla klienta.
Chciał się upewnić, że nie będą ciążyć na nim obowiązki akcyzowe, czyli nie musi dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, płacić podatku akcyzowego, składać deklaracji, prowadzić ewidencji ilościowej energii elektrycznej.
Jego wątpliwości wynikały m.in. z art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Przepis ten zwalnia z obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego m.in. podmioty produkujące prąd z generatorów o łącznej mocy do 1 MW, który jest zużywany przez te podmioty. Warunkiem jest, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii została zapłacona akcyza. Mężczyzna przekonywał, że produkcja energii z paneli fotowoltaicznych nie wymaga zużycia wyrobów energetycznych. To oznacza – twierdził – że na podmiotach produkujących energię o mocy poniżej 1 MW nie ciążą obowiązki akcyzowe.
Zgodził się z nim dyrektor KIS. Wyjaśnił, że w przypadku współwłasności małżeńskiej nie dochodzi do sprzedaży energii elektrycznej między małżonkami. Dodał, że zasadnicze obowiązki wynikające z ustawy będą spoczywały na tym z małżonków, który wyprodukował energię elektryczną. W tym wypadku jednak żona – jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – będzie co do zasady z nich zwolniona. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 stycznia 2023 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.182.2022.2.MK