Spytał o to przedsiębiorca, który kupił z żoną dom jednorodzinny w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej. Na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 5,53 kW. Faktury na wykonanie instalacji oraz przyłączenie do sieci zostały wystawione na żonę (która nie prowadzi firmy).
Mężczyzna chce wprowadzić dom do ewidencji środków trwałych i wykorzystać jego część na potrzeby działalności gospodarczej. Wyjaśnił, że wytworzony przez instalację prąd będzie wykorzystywany na potrzeby gospodarstwa domowego, ale nie można też wykluczyć użytku firmowego, np. do ładowania laptopa czy zagotowania wody na kawę dla klienta.