Osobom uzyskującym przychody rozłożone w czasie (np. systematycznie co miesiąc) ulga dla seniora przestaje się opłacać, bo trzeba na dłużej zrezygnować z pobierania emerytury, a zarazem dłużej płacić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.