Co prawda już w 2022 r. pracodawcy nie mogli składać PIT-11 z fikcyjnymi numerami PESEL cudzoziemców, lecz w ubiegłym roku resort podkreślał jedynie, że nie należy wpisywać ciągu takich samych cyfr. Systemy informatyczne resortu przepuszczały natomiast tak wypełnione formularze. Potwierdzają to wpisy księgowych na forach branżowych. Pracodawcy mieli problem dopiero później - urzędy skarbowe dzwoniły bowiem do nich, aby skorygowali błąd.