Właściciel nieruchomości nie uniknie podatku, jeśli sprzedaż egzekucyjna nastąpi przed upływem pięciu lat od nabycia – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd dodał, że bez znaczenia jest to, jaką kwotę podatnik faktycznie otrzyma, bo PIT i tak zapłaci od ceny uzyskanej w licytacji.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który był właścicielem działki z zabudowaniami magazynowo-handlowymi. Otrzymał ją obciążoną hipoteką, w darowiźnie. Po półtora roku odebrał mu ją komornik i sprzedał na licytacji. Po spłacie wierzycieli i potrąceniu kosztów egzekucyjnych mężczyzna otrzymał zaledwie 1/3 wylicytowanej kwoty. Jednak naczelnik urzędu skarbowego zażądał od niego zapłaty 10-proc. PIT, obliczonego od ceny licytacyjnej. Wyjaśnił, że podatek jest należny – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT – bo nieruchomość została sprzedana przed upływem pięcioletniego terminu od jej nabycia.
Mężczyzna twierdził, że w ogóle nie powinien płacić podatku. Nieruchomość została mu odebrana za długi, a to jego zdaniem zupełnie inna sprawa niż sprzedaż. Uważał też, że skoro większość pieniędzy trafiła do kieszeni wierzycieli, to trudno wymagać od niego, by płacił podatek od całej kwoty uzyskanej na sprzedaży. Tłumaczył, że 10 proc. powinno być liczone co najwyżej od kwoty, która pozostała po spłacie długów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zgodził się jednak z naczelnikiem. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 19 ustawy o PIT podstawą opodatkowania jest cena wyrażona w umowie i że w tym przypadku jest nią cena licytacyjna.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł tak samo. Wyjaśnił, że długi, którymi obciążona była nieruchomość, nie mogą zmniejszyć podstawy opodatkowania. Dodał, że przy jej ustalaniu obowiązuje zasada memoriałowa i nawet gdyby podatnik nie otrzymał nic, to i tak musiałby zapłacić podatek. Mężczyzna przegrał też przed NSA. Sędzia Stanisław Bogucki wyjaśnił, że licytacja komornicza mieści się w pojęciu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, a podstawą opodatkowania jest cena licytacyjna.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1082/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia