AKTUALNOŚCI
Taki wniosek można wyciągnąć po przeczytaniu uzasadnienia do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 lutego 2015 r. (sygn. akt II FSK 221/13). Padły w nim wreszcie konkretne i mocne argumenty ważne dla podatników, którzy otrzymali dotację już po tym, jak rozpoczęli amortyzację dotowanej rzeczy lub prawa. NSA stwierdził wyraźnie, że żądanie korygowania prawidłowo rozliczonego uprzednio podatku i płacenie odsetek jest sprzeczne z prawem i zasadą praworządności. Fiskus nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że takie praktyki są absurdalne i nieracjonalne. Pozostaje mieć nadzieję, że organy podatkowe zaakceptują wreszcie wykładnię, że korekta historyczna, owszem, ale wówczas, gdy podatnik popełnił błąd.
C3