Przekształcenie spółki komandytowej, która wybrała estoński CIT, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie pozbawia możliwości kontynuowania tej formy rozliczeń. Nowy podatnik nie musi więc składać zawiadomienia ZAW-RD – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka komandytowa, która wybrała od 1 kwietnia 2022 r. ryczałt od dochodów spółek (estońskim CIT). W 2023 r. chce ona przekształcić się w spółkę z o.o., na podstawie art. 551 par. 1 kodeksu spółek handlowych. Jej udziałowcami staną się dotychczasowi wspólnicy. Skład osobowy oraz relacje właścicielskie pozostaną de facto bez zmian, w takich samych proporcjach udziałów i praw w spółce przekształcanej i po przekształceniu.
Firma chciała się upewnić, że nie straci prawa do estońskiego CIT. Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że jeśli przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. zostanie przeprowadzone według kodeksu spółek handlowych, to powstały podmiot wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego spółki przekształcanej (komandytowej). Nie dojdzie bowiem do likwidacji działalności gospodarczej, lecz do jej kontynuacji, tyle że w innej, nowej formie prawnej.
Organ przypomniał, że estoński CIT wykluczają inne formy restrukturyzacji, określone w art. 28k ust. 1 pkt 5–6 ustawy o CIT, np. połączenie lub podział.
Spółka z o.o. może więc kontynuować opodatkowanie ryczałtem rozpoczęte przez spółkę komandytową, jeśli tylko nadal będzie spełniać warunki przewidziane w art. 28c–28t ustawy o CIT. Nie będzie w związku tym zobowiązana do złożenia nowego zawiadomienia ZAW-RD – wyjaśnił dyrektor KIS.
We wcześniejszej interpretacji – z 20 lipca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010. 165.2022.2.AW), fiskus odniósł się do innego przekształcenia – z działalności gospodarczej prowadzonej przez indywidualnego przedsiębiorcę w jednoosobową spółka z o.o. Wyjaśnił wtedy, że spółka (w przeciwieństwie do indywidualnego przedsiębiorcy) może wybrać estoński CIT i to nawet według obniżonej stawki (jako podatnik rozpoczynający działalność, a nie jako mały podatnik). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 grudnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.248.2022.1.IN