Rachunki przydadzą się na wypadek ewentualnej przyszłej sprzedaży mieszkania. Tylko bowiem faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki na utrzymanie i opiekę pomniejszą przychód ze sprzedaży.
Wymóg ten nie dotyczy podatników, którzy sprzedają nieruchomość po pięciu latach od zawarcia umowy dożywocia, oraz tych, którzy – zbywając ją wcześniej – deklarują zarazem, że w ciągu dwóch lat przeznaczą pieniądze ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.