FATCA
Sejm zgodził się na ratyfikację umowy, która pozwoli Polsce i Stanom Zjednoczonym wymieniać informacje o niektórych dochodach podatników.
Reklama
Umowa wdroży do polskiego prawa postanowienia amerykańskiej ustawy FATCA, która zobowiązuje zagraniczne (w tym polskie) instytucje finansowe (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń itp.) do przekazywania danych o rachunkach należących do amerykańskich podatników. Instytucje, które nie podejmą takiej współpracy, będą w przyszłości otrzymywać płatności z terytorium USA pomniejszone o 30-proc. podatek. Chodzi np. o dywidendy, odsetki od amerykańskich papierów wartościowych.
Posłowie dopytywali, czy nie tylko USA otrzymają informacje o amerykańskich rezydentach w Polsce za 2014 r. (do końca września br.), ale czy w tym samym terminie nasz kraj uzyska dane ze Stanów Zjednoczonych o polskich obywatelach.
Wiceminister finansów Janusz Cichoń potwierdził, że umowa zapewnia pełną wzajemność i zasada ta znajdzie zastosowanie już do danych za 2014 r.
Etap legislacyjny
Ustawa o ratyfikacji umowy między rządem Polski i USA – przyjęta przez Sejm