Można skorzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych, wynajmując mieszkania własnym pracownikom oraz zleceniobiorcom. W drugim przypadku płatność musi być jednak na rachunek, a z ewidencji musi wynikać, czego ona dotyczy – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która chce wynajmować mieszkania wyłącznie swoim pracownikom i zleceniobiorcom. Mieliby oni wynajmować je we własnym imieniu i dla własnych celów mieszkaniowych. Taki wynajem jest zwolniony z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o tym podatku.
Płaciliby bezgotówkowo, bo kwoty za wynajem byłyby im potrącane, za ich zgodą, z ich wynagrodzenia. W tym celu składaliby specjalne oświadczenia, a sporządzana co miesiąc przez spółkę lista płac zawierałaby pozycję: „potrącenie z tyt. zakwaterowania”. Spółka twierdziła, że w ten sposób płatności będą regulowane za pośrednictwem rachunku bankowego (potrącone przez nią kwoty pozostaną na jej koncie). Chciała się upewnić, że nie będzie musiała stosować w tym celu kas fiskalnych.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Wyjaśnił, że spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie dwóch pozycji z załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2021 r. poz. 2442 ze zm.).
Wynajmując lokale dla celów mieszkaniowych swoich pracowników, skorzysta ze zwolnienia na podstawie poz. 34 tego załącznika. Dotyczy ono właśnie dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz pracowników. Natomiast przy wynajmie mieszkań zleceniobiorcom zwolnienie z kas będzie wynikać z poz. 37 załącznika.
Organ potwierdził, że spółka będzie spełniać warunki tego zwolnienia, skoro zapłata za usługi świadczone na rzecz zleceniobiorców w zakresie usług najmu będzie w całości następować na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę (potrącenie należności) będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 grudnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.500.2022.2.LK