Opłata za egzamin na doradcę podatkowego wzrośnie z 900 do 1800 zł, a za egzamin poprawkowy (część pisemną albo ustną) trzeba będzie zapłacić 900 zł (obecnie 600) – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Ministerstwo Finansów uzasadnia podwyżkę tym, że obecne kwoty obowiązują od ponad 10 lat, a w tym czasie znacząco wzrosły ceny towarów i usług. Co więcej – tłumaczy – obecne opłaty pokrywają tylko połowę kosztów prowadzenia egzaminów na doradcę podatkowego. Resort dodaje, że opłaty za inne egzaminy zawodowe są znacznie wyższe. W 2022 r. kandydaci na radców prawnych i adwokatów muszą zapłacić 2408 zł, a na biegłych rewidentów 2100 zł (w to wchodzi m.in. opłata wstępna za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego). Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jeżeli egzamin odbędzie się po tym dniu, ale jego data zostanie ustalona wcześniej, to będzie objęty jeszcze dotychczasowymi stawkami. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego – w konsultacjach