Zakładała ona, że doradca podatkowy nie może świadczyć usług dla organów podatkowych lub urzędów obsługujących te organy w związku z rozstrzyganiem indywidualnych spraw podatników. Uchwała przewidywała więc, że doradcy nie mogą doradzać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, jeśli ten rozstrzyga sprawy podatników, np. z zakresu podatku od nieruchomości. Kierowano się tym, że byłoby to naruszenie zasad etyki zawodowej.
Zakaz nie miał dotyczyć świadczenia usług doradztwa podatkowego dla podatnika, płatnika lub inkasenta, którym w indywidualnych sprawach może być sam organ podatkowy. Nadal więc (tu się nic nie zmieniło) uchwała pozwalała doradzać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta np. w sprawach VAT, bo wtedy podatnikiem jest samorząd.