Minister finansów wydał decyzję o zawieszeniu uchwały Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. Z uchwały wynikało, że doradcy podatkowi nie mogą świadczyć swoich usług organom podatkowym, np. samorządowym (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta). Czy decyzja ministra oznacza, że doradcy mogą teraz doradzać organom podatkowym, nie narażając się na odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie zasad etyki?
Decyzja ministra oznacza, że w zasadach etyki doradców podatkowych nie ma obecnie postanowienia, które traktowałoby świadczenie usług na rzecz organów podatkowych jako wykroczenie dyscyplinarne. Przy czym chodzi o świadczenie usług ściśle związanych z rozstrzyganiem indywidualnych spraw podatkowych przez organy podatkowe, m.in. samorządowe. Świadczenie usług dla nich było podstawą podjęcia tej uchwały zjazdu.