Wariant drugi zakłada dodatkowo stworzenie rejestru wszystkich podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego, i to zarówno na rzecz podmiotów z UE, jak i pozaunijnych. Za obchodzenie prawa groziłoby wykreślenie z rejestru, a więc i zakaz świadczenia usług.
Trzeci wariant zmierza do stworzenia kodeksu postępowania dla wszystkich doradców podatkowych, radców prawnych i banków inwestycyjnych zajmujących się agresywną optymalizacją.