Płatnik nie pobiera zaliczek na PIT od wynagrodzeń za czas szkoleń i badań lekarskich w Polsce ani od świadczeń chorobowych, jeżeli są one związane z oddelegowaniem do pracy w Niemczech, gdzie podlega opodatkowaniu pensja zasadnicza – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która zajmuje się wznoszeniem budynków mieszkalnych w Niemczech. W tym celu oddelegowuje pracowników mieszkających w Polsce do prac budowlanych w Niemczech, gdzie sama ma swój oddział (stałą placówkę).
Zastanawiała się, czy musi pobierać zaliczki na PIT, jeżeli pracownikom oddelegowanym do Niemiec wypłaca:
  • wynagrodzenia za dni pobytu w Polsce, gdy przed wyjazdem do Niemiec odbywają tu szkolenia BHP, badania lekarskie itp.,
  • wynagrodzenia chorobowe, gdy pracownicy przebywają na leczeniu lub kuracji w Polsce.
Spółka wyjaśniła, że co do zasady pracownicy przebywają w Niemczech dłużej niż 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku podatkowym. Incydentalnie zdarza się, że pracownik, który nie sprawdził się w pracy na budowie, wraca do kraju wcześniej.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że w sytuacji opisanej przez spółkę dochody z pracy wykonywanej na terytorium Niemiec podlegają opodatkowaniu w tamtym kraju, więc spółka nie musi pobierać zaliczek na PIT również od wypłacanych świadczeń.
Wyjaśnił, że gdy pracodawca nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby w Niemczech, ale prowadzi tam działalność za pomocą zakładu (z tym że zakład ten nie wypłaca wynagrodzenia, bo robi to pracodawca w Polsce), a łączny okres pobytu pracownika na terenie Niemiec przekracza 183 dni, to wynagrodzenie za pracę w Niemczech jest opodatkowane w tamtym kraju.
To samo – jak dodał dyrektor KIS – dotyczy świadczeń, których obowiązek wynika z umowy o pracę, takich jak wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za dni przeznaczone na szkolenia BHP i badania lekarskie.
– Jeżeli więc pobyt pracownika w Polsce (w czasie oddelegowania) jest związany ze szkoleniami, z badaniami wykonywanymi w celu podjęcia lub kontynuowania pracy w Niemczech albo gdy pracownik w czasie oddelegowania zachorował i przebywa w Polsce, to nie można kierować się wyłącznie miejscem pobytu pracownika – wyjaśnił dyrektor KIS.
Uznał więc, że jeżeli pracownicy przebywają w Polsce nie w celu wykonywania pracy, lecz w celu wzięcia udziału w szkoleniach lub badaniach bądź w trakcie zwolnienia lekarskiego, to spółka nie ma obowiązku pobierania zaliczek na PIT od wypłacanych świadczeń.
Przypomniał, że zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o PIT zakład pracy nie pobiera zaliczek na PIT uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza Polską, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu w innym kraju.
Przepis ten przewiduje natomiast, że na wniosek podatnika zakład pracy może pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Pobór zaliczek będzie więc zasadny jedynie wówczas, gdy pracownik złoży spółce stosowny wniosek – stwierdził organ. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 grudnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.524.2022.3.NM