Podatek handlowy nie będzie naliczany od paliw silnikowych do 30 czerwca 2023 r. Zmiany w uldze na robotyzację zostały przeniesione do innej nowelizacji.

Od 2023 r. zostanie opodatkowana sprzedaż każdego roztworu, który mógłby być wykorzystany jako płyn do e-papierosów. Nadal natomiast będzie można kupować specjalne kasy z elektronicznym zapisem kopii.
Tak postanowił Sejm, uchwalając w ubiegłym tygodniu nowelizację ustawy akcyzowej i innych ustaw. Teraz zajmie się nią Senat.

Podatek handlowy

Przedłużenie o pół roku (do 30 czerwca 2023 r.) czasowego wyłączenia z podatku handlowego sprzedaży detalicznej paliw (takich jak benzyna silnikowa, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników) ma pomóc w walce z inflacją.
W związku z tym nadal przy kasach na stacjach paliw trzeba będzie umieszczać stosowną informację o tym.

W akcyzie…

Mimo wątpliwości zgłaszanych przez przedstawicieli firm z branży e-papierosów Sejm uchwalił bez zmian zaproponowaną w rządowym projekcie nową definicję płynów do e-papierosów. Ma z niej wynikać, że opodatkowana będzie sprzedaż każdego roztworu, który mógłby zostać użyty jako płyn do e-papierosów „bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania do sprzedaży”.
Zainteresowani obawiali się, że ta zmiana będzie skutkować opodatkowaniem m.in. producentów gliceryny, glikolu i aromatów spożywczych. Temu jednak zaprzeczyła podczas posiedzenia komisji Maria Rutka, dyrektor departamentu podatku akcyzowego i podatku od gier w Ministerstwie Finansów. Zapewniła, że w tym zakresie jeszcze przed wejściem w życie przepisów zostaną wydane objaśnienia podatkowe, a potem interpretacja ogólna. Pisaliśmy o tym w artykule „Burza wokół definicji płynu do e-papierosów” (DGP nr 231/2022).
O siedem lat, tj. do 31 grudnia 2029 r., zostanie też przedłużone zwolnienie z akcyzy przy zakupie auta hybrydowego z pojemnością silnika spalinowego nieprzekraczającą 2 tys. cm sześc. (tzw. pojazdów z wtyczką).
Sejm przyjął też inne zmiany w akcyzie, m.in. dla małych producentów alkoholu i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów węglowych. Najmniejsi producenci napojów alkoholowych nie będą musieli się starać o certyfikat małego producenta, jeżeli sprzedają swoje trunki wyłącznie na terytorium Polski. Taki certyfikat byłby warunkiem korzystania z niższej stawki podatku wyłącznie przy sprzedaży do innych krajów unijnych.
Nowelizacja wprowadza natomiast obowiązek zgłaszania w deklaracji podatkowej wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego.

…i w kasach

Uchwalona ustawa przedłuży do końca 2023 r. możliwość kupowania kas starego typu, tj. z elektronicznym zapisem kopii „o zastosowaniu specjalnym”. Używają ich taksówkarze, przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe oraz apteki.
W konsekwencji o rok (do końca 2023 r.) zostanie wydłużona ważność homologacji Głównego Urzędu Miar dla takich kas, jeżeli homologacja kończy się 31 grudnia 2022 r.
Inne zmiany w ordynacji podatkowej umożliwią Ministerstwu Finansów wprowadzenie w e-Urzędzie Skarbowym płatności Blikiem.

Ulga na robotyzację

Planowane zmiany w zakresie ulgi na robotyzację w PIT i CIT zostały przeniesione do innej nowelizacji – dotyczącej ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 871). Czeka ona na rozpatrzenie przez Senat.
Zmiana w uldze na robotyzację ma na celu dostosowanie obecnych przepisów do wymogów środowiskowych Komisji Europejskiej, co jest jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W konsekwencji ulgą nie byłyby objęte działania, które „mogą wyrządzić znaczącą szkodę środowisku”, czyli związane:
ze znaczną emisją gazów cieplarnianych,
z wydobywaniem, przetwarzaniem i spalaniem paliw kopalnianych,
ze składowaniem i spalaniem odpadów. ©℗
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2764) – czeka na rozpatrzenie przez Senat