Te kluczowe dla przedsiębiorców słowa padły podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych. Rozpatrywała ona projekt nowelizacji przepisów akcyzowych oraz niektórych innych ustaw. Teraz projekt trafi do drugiego czytana na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu.

"Aromaty do kominków" i "odświeżacze powietrza" z akcyzą

Reklama

Wątpliwości w tym zakresie wzbudziła zakładana w nowelizacji zmiana definicji płynu do e-papierosów. Z art. 2 pkt 35 ustawy o podatku akcyzowym ma wynikać, że opodatkowana będzie sprzedaż każdego roztworu, który mógłby zostać użyty jako płyn do e-papierosów „bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania do sprzedaży”.

Tym samym akcyzy nie unikną już przedsiębiorcy, którzy deklarują, że sprzedają aromaty do kominków czy odświeżacze powietrza, a faktycznie obracają roztworami wykorzystywanymi w e-papierosach.

Reklama

– Zmieniona definicja umożliwi organom kontrolnym wykazanie, że sprzedawca tych płynów jedynie dla pozorów wskazywał przeznaczenie do celów nieopodatkowanych – tłumaczyła dyrektor Rutka.

Dodała, że na początku grudnia br. Komisja Europejska przedstawi zmianę dyrektywy, której celem będzie ujednolicenie opodatkowania płynów do e-papierosów. Dyrektywa będzie zawierała definicję takich wyrobów.

Płyn do e-papierosów jest opodatkowany wysoką akcyzą

Przypomnijmy, że płyn do e-papierosów jest opodatkowany wysoką akcyzą – wynosi ona 55 gr na 1ml. Niektórzy przedsiębiorcy za wszelką cenę starają się więc uniknąć tego podatku.

– Obecnie wystarczy w tym celu zadeklarować inne użycie niż w e-papierosach – mówił podczas posiedzenia komisji Krzysztof Rutkowski, który reprezentował Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców STOPP.

Zarazem jednak wyraził obawy firm z branży płynów do e-papierosów. Boją się one, że zamiast rozwiązać problem, to nowa definicja wprowadzi jeszcze więcej wątpliwości. Pytania dotyczą zwłaszcza glikolu, gliceryny i aromatów spożywczych.

Kluczowe mają być bowiem właściwości fizyko-chemiczne. W uproszczeniu – jak wskazywał Krzysztof Rutkowski – można powiedzieć, że jeżeli dany wybór będzie potencjalnie nadawał się do wykorzystania w e-papierosach, to będzie traktowany jako wyrób akcyzowy. W związku z tym – jak tłumaczył ekspert – powstaną wątpliwości, czy substancje, które odpowiadają co do składu chemicznego i właściwości płynom do e-papierosów, ale będą miały inne przeznaczenie, też zostaną opodatkowane akcyzą. Jeżeli tak miałoby być, to daninę zapłacą również firmy z sektora kosmetycznego, apteki i hurtownie chemiczne.

Podobne obawy wyraził Wojciech Kotala reprezentujący Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw. Dlatego sugerował, aby opodatkować tylko te płyny do e-papierosów, które w składzie mają nikotynę. Przekonywał, że wtedy kontrola byłaby prosta i nie trzeba byłoby się zastanawiać nad faktycznym przeznaczeniem produktu.

Z taką propozycją nie zgodził się Szymon Parulski z Business Centre Club. Tłumaczył, że nie przyniosłaby ona efektów, bo konsumenci sami mogą dodawać nikotynę do płynów do e-papierosów.

Dlatego poparł nową definicję płynów do e-papierosów. Uznał, że idzie w dobrym kierunku. Zgodził się natomiast z postulatami, by Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak tę definicję rozumieć. – Nie widzimy tak dużego ryzyka, ale podzielamy obawy branży – mówił Szymon Parulski.

MF wyjaśni

W odpowiedzi dyrektor Maria Rutka z MF zapewniła, że producenci gliceryny i glikolu nie będą płacić akcyzy. Opodatkowane nie będą też produkty sprzedawane w aptece.

– Bierzemy pod uwagę, że (opodatkowany – red.) ma być roztwór, a nie jednorodny wyrób – powiedziała.

Przedstawiciele branży skomentowali to w ten sposób, że glikol i gliceryna nigdy nie będą opodatkowane akcyzą, bo są jednolitym roztworem. To – jak mówili – bardzo dobra informacja, choć nie wynika wprost z projektowanego przepisu.

Dyrektor Rutka poinformowała, że w celu rozwiania wątpliwości wydana zostanie interpretacja ogólna i objaśnienia podatkowe – i to jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji.

Zastrzegła natomiast, że przedsiębiorcy nie mogą liczyć na opodatkowanie wyłącznie płynów z nikotyną. Planowane zmiany w dyrektywie mają iść w kierunku opodatkowania płynów zarówno z nikotyną, jak i bez niej.

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2764) – w środę drugie czytanie w Sejmie