Moim zdaniem wyrok TSUE z 24 listopada 2022 r. (sprawa C-166/21) powinien stanowić punkt wyjścia do dalszej dyskusji w tej kwestii zarówno w Ministerstwie Finansów, jak i w Komisji Europejskiej. Skłaniają do tego wchodzące w życie od 13 lutego 2023 r. zmiany.

Co mówią polskie przepisy?